Admicom-päivitys - arvostustaso noussut heijastelemaan vahvaa tuloskasvua

Analyytikon kommentti
Inderes

Nostamme Admicomin tavoitehinnan 18,2 euroon (aik. 16,7 euroa) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) osakkeen voimakkaan kurssinousun jälkeen (+93 % listautumisesta 1/2018). Admicomin liiketoiminta etenee alkuvuoden perusteella erinomaisesti, ja yhtiön keskipitkän aikavälin tuloskasvunäkymät ovat vahvat. Lyhyellä aikavälillä kasvu on kuitenkin jo pitkälti hinnoiteltuna osakkeeseen, ja odotamme tuloskasvuvauhdin hidastuvan loppuvuonna alkuvuoden tahdista. Pitkäaikaisen omistajan näkökulmasta Admicomin kasvutarinassa on mielestämme hyvä pysytellä yhtiön jatkaessa arvonluontia vahvan tuloskasvun myötä, mutta emme näe osakkeessa lyhyellä aikavälillä merkittävää nousuvaraa nykyisellä arvostustasolla (2018-2019 P/E 34x ja 24x).

  • Admicomin liiketoiminnan kehitys on ollut viime vuodet erittäin vakuuttavaa, kun liikevaihdon vuosikasvu on yltänyt keskimäärin yli 30 %:iin ja yhtiön tulos on kasvanut tehokkaan ja skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta keskimäärin selvästi yli 50 % vuodessa. Admicomin kasvua ja potentiaalia ohjaa yhtiön kohdesegmenttien (Talotekniikka, rakentaminen ja teollisuus) hallinnon matala digitalisaation aste sekä kasvava tarve tuottavuutta parantaville ratkaisuille. Samaan aikaan Admicomin kasvua tukee siirtymä vanhan sukupolven ohjelmistoista SaaS-ratkaisuihin. Admicomin Adminet on käsityksemme mukaan ainoa kokonaisvaltainen SaaS-ratkaisu sen kohdemarkkinoilla. Yhtiöllä on siten hyvät edellytykset vallata kohdemarkkinat asiakkaiden siirtyessä enenevissä määrin SaaS-ratkaisuihin. Yhtiön kilpailuedut sen erikoistumisalueilla ovat mielestämme poikkeuksellisen vahvoja johtuen voimakkaasta toimialafokuksesta, SaaS-liiketoimintamallin skaalautuvuudesta ja korkeasta automaatioasteesta.
  • Admicom on erittäin kannattava (2018e EBITDA-% 38 %), vaikka yhtiö on vielä voimakkaassa kasvuvaiheessa ja tavoittelee yli 30 %:n liikevaihdon kasvun jatkumista lähivuodet. Näkemyksemme mukaan Admicom pystyy ylläpitämään vahvaa kasvua vielä lähivuodet ottamalla haltuun markkinaosuuksia nykyisiltä pääkohdemarkkinoilta, talotekniikasta ja rakentamisesta. Pitkällä aikavälillä (2020-) yhtiön on kuitenkin löydettävä kasvua uusista kohdesegmenteistä (pienyritykset ja teollisuus) tai uusista toimintamaista, jotta yli 30 %:n kasvutavoite voidaan saavuttaa. Lisäksi rakentamisen orastava suhdannekäänne voi vuoden 2019 loppupuolella ja vuonna 2020 hidastaa näkemyksemme mukaan kasvua.
  • Ennusteemme säilyivät päivityksen yhteydessä ennallaan. Odotamme Admicomin liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna 35 % 11 MEUR:oon ja oik. liikevoiton 45 % 3,6 MEUR:oon (EBIT-% 33,3 %). Vuonna 2019 ennakoimme 33 %:n kasvua liikevaihtoon ja liikevoittoon. Yhtiön nettokassa on tukeva ja liiketoiminta sitoo hyvin vähän pääomaa, joten ennakoimme yhtiön maksavan vuoden 2018 0,61 euron osakekohtaisesta tuloksesta 0,40 euron osingon.
  • Admicomissa yhdistyy houkutteleva pitkän aikavälin kasvupotentiaali, korkea kannattavuus, sekä hyvä näkyvyys tuloskasvuun ja kassavirtoihin, mikä puoltaa markkinan osakkeelle hyväksymää korkeaa arvostustasoa. Ennusteillamme Admicomin tämän ja ensi vuoden P/E-luvut ovat 34x ja 24x sekä vastaavat EV/EBITDA-luvut 20x ja 15x. Vahva tuloskasvu painaa nopeasti arvostuskertoimia alemmiksi, mutta emme näe arvostuksessa toistaiseksi ennusteisiimme nähden venymisen varaa, huomioiden osakkeen suhteellinen arvostustaso, yhtiön pieni koko, suhteellisen kapea toimialafokus, sekä osakkeen matala likviditeetti.