Afarak antoi lausuntonsa koskien erityistä tarkastusta

Analyytikon kommentti

Afarak antoi perjantaina lausuntonsa koskien erityisen tarkastuksen toimittamista. Toukokuussa yhtiön pitämän yhtiökokouksen asialistalla oli vähemmistöosakkaiden vaatimus erityisen tarkistuksen tekemisestä koskien Afarakin ja sen hallinnon toimintaa. Erityisessä tarkistuksessa tulisi selvittää toiminnan lainmukaisuus eritysesti liittyen ja huomioiden kaikki yhtiön pääomistajan ja tämän määräysvaltayhteisöjen ja muun lähipiirin kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet.

Vähemmistöosakkaiden omistus ylittää 10 %, joten ehdotus sisällytettiin kokouspöytäkirjaan ja omistajat hakivat aluehallintovirastolta tarkastuksen toimittamista osakeyhtiölain mukaisesti.

Afarak kertoo toimittaneensa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vastineensa hakemukseen, jossa se katsoo erityisen tarkastuksen tarpeettomaksi. Yhtiö myös kertoo vastanneensa kaikkiin esille nostettuihin kysymyksiin ja on toimittanut asiakirjoja kaikkien hakijoiden esittämien syytöksien kumoamiseksi. Yhtiö myös huomauttaa, että mikäli erityinen tarkastus suoritettaisiin hakemuksen mukaisesti, siitä koituisi yhtiölle huomattavia lisäkustannuksia, joista lopulta vastaisivat kaikki osakkeenomistajat.

Aluehallintovirasto määrää erityisen tarkastuksen, jos se katsoo sille olevan riittävän painavia syitä. Painavia syitä voivat olla tässä tapauksessa epäilyt yhtiön varojen väärinkäytöstä tai johdon tai joidenkin osakkeenomistajien saamasta taloudellisesta hyödystä toisten osakkeenomistajien kustannuksella. Erityisen tarkistuksen hakemusta ei ole julkaistu, joten tässä vaiheessa sen mahdollisten kustannusten arvioiminen on hyvin haastavaa.