Ahlstrom-Munksjön merkintäoikeusannin lopulliset tulokset eivät sisältäneet yllätyksiä

Analyytikon kommentti

Ahlstrom-Munksjö tiedotti eilen päättyneen merkintäoikeusantinsa lopullisista tuloksista. Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksia käyttämällä 18 974 313 osaketta, joka vastaa noin 98,7 % uusista tarjotuista osakkeista. Jäljelle jääneet 240 429 tarjottua osaketta on allokoitu merkitsijöille, jotka merkitsivät osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Ahlstrom-Munksjö tulee saamaan Osakeannista noin 150 MEUR:n varat ennen osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten sekä euron ja Ruotsin kruunun valuuttakurssivaihteluiden huomioon ottamista.

Ahlstrom-Munksjön merkintäoikeusannin lopullinen tulos oli linjassa alustavien tulosten ja odotustemme kanssa. Näin ollen tulosten varmistuminen ei muuta näkemystämme osakkeesta, mutta päivitämme Ahlstrom-Munksjön analyysimme lähiaikoina yhtiön uudelle osakemäärälle.