Alma Media -päivitys - yhtiön digitransformaatio etenee vakaasti ja kannattavasti

Analyytikon kommentti
Inderes

Toistamme Alma Median lisää-suosituksen ja 7,0 euron tavoitehinnan. Yhtiö järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD), jossa käytiin läpi yhtiön strategiaa, toimialan trendejä, liiketoimintojen kehitystä ja uudistettuja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Pääomamarkkinapäivä vahvisti näkemystämme digitaalisten liiketoimintojen kannattavan kasvun jatkumisesta lähivuosina ja jatkuvien tehostus- ja kehitystoimien myötä vakaasti kehittyvistä medialiiketoiminnoista. Yhtiöllä on vahvan taseen ja kassavirran myötä myös vahvat edellytykset yritysostoihin ja kasvavaan osinkovirtaan. Heikentyvän taloussyklin myötä emme näe yhtiön arvostuskertoimissa merkittävää nousuvaraa, mutta vahvan osinkojen kasvun ja osinkotuoton tarjoama vakaus puoltavat positiivista suositusta.

  • Alma Media on nyt edennyt digitaalisessa transformaatiossa liikevaihdolla mitattuna puolimatkaan, mutta yhtiön tuloksesta digitaaliset toiminnot muodostavat jo selkeän enemmistön. Digitaalisten tuottojen pääajuri, digitaalisia rekrytointipalveluita ja markkinapaikkoja kehittävä Markets-segmentti on tällä hetkellä erittäin vahvassa asemassa ydinmarkkinoillaan ja liiketoiminta on skaalautunut tasolle, joka mahdollistaa samanaikaisesti vahvan kasvun ja kannattavuuden. Marketsin kasvun haasteena on tuottojen korkea syklisyys, mitä kuitenkin kompensoi kustannusrakenteen korkea joustavuus (20 % kuluista voidaan leikata tarvittaessa), vahvat asiakassuhteet ja uudet kasvuaihiot. Medialiiketoiminnoissa Alman digitaalinen transformaatio on CMD:n perusteella kiihtymässä, mutta digitaalisten tuottojen osuus on vielä useimmissa medialiiketoiminnoissa matala erityisesti sisältötuottojen osalta. Mediatoimintojen painopiste on lähivuosina digitaalisten sisältötuottojen ja palveluiden kasvattamisessa, digimainonnan vahvan markkina-aseman varmistamisessa, sekä laskutrendillä olevan painetun median kannattavuuden vakauttamisessa. Yritysostot ja rakennejärjestelyt ovat myös edelleen tärkeä osa Alma Median strategiaa, ja yhtiön vahva tase ja kassavirta antavat liikkumavaraa tarvittaessa merkittävän kokoisiin järjestelyihin. CMD:n perusteella yritysostokohteiden arvostustasot ovat kuitenkin tällä hetkellä pääosin liian vaativia.
  • Pääomamarkkinapäivä vahvisti näkemystämme siitä, että Alma Median lähivuosien tuloskasvu nojaa edelleen pitkälti Marketsille ennustamamme kannattavan kasvun varaan ja jatkuvien tehostus- ja kehitystoimien sekä vahvan markkina-aseman myötä medialiiketoimintojen tuloskehitys pystytään pitämään heikosta markkinaympäristöstä huolimatta vakaana. Emme tehneet CMD:n perusteella muutoksia tulos- tai osinkoennusteisiimme. Odotamme yleisen talouskehityksen epävarmuuden kasvusta huolimatta Marketsin liikevoiton kasvun jatkuvan lähivuosina vahvana (6-12 %). Painetun median tuotot jatkavat ennusteemme mukaan voimakkaalla laskutrendillä, mutta odotamme Consumer ja Talent segmenttien liikevoittotason säilyvän suunnilleen ennallaan tehostustoimien ja digitaalisten tuottojen kasvun tukemana. Oikaistun osakekohtaisen tuloksen odotamme kasvavan vuosina 2019-2020 keskimäärin noin 4 %. Matalan osingonjakosuhteen, velattoman taseen, matalan investointitarpeen ja vahvan kassavirran myötä odotamme yhtiön osingon kuitenkin kasvavan lähivuosina keskimäärin yli 10 % vuodessa.
  • Kohonneista suhdanneriskeistä johtuen emme näe Alman tuloskertoimissa (2019-2020 P/E 13x) lyhyellä aikavälillä merkittävää nousuvaraa ja samasta syystä emme odota osakkeen yltävän myöskään noin 8,0 euron tasolla liikkuvaan arvioomme yhtiön osien summasta. Vahva osingon kasvunäkymä ja noin 5 %:n osinkotuotto tarjoavat kuitenkin riittävän tuoton positiivisen suosituksen pohjalle.