Aspocomp-päivitys - positiivinen tulosvaroitus tukee myös näkymiä

Analyytikon kommentti

Piirilevy-yhtiö Aspocomp antoi eilen varsin voimakkaamman positiivisen tulosvaroituksen, jonka perusteella Q4-tulos tulee olemaan erittäin vahva. Tämä kruunaa yhtiön vahvan vuoden 2018 ja olemme nostaneet myös vuoden 2019 ennusteitamme selvästi. Samalla nostamme tavoitehintamme 4,0 euroon (aik. 3,8 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme edelleen maltillisen arvostuksen takia. Muistutamme kuitenkin sijoittajia korkeista riskeistä sekä heikosta näkyvyydestä, joka voi aiheuttaa myös negatiivisia yllätyksiä.

  • Aspocomp antoi eilen (jälleen) voimakkaan positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi nyt liikevaihdon kasvavan noin 20 % (aik. noin +15 %) ja liiketuloksen olevan noin 2,5 MEUR (aik. noin 2 MEUR). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 MEUR ja liiketulos oli 0,8 MEUR. Taustalla on yhtiön mukaan aikaisempaa arviota vahvempi asiakaskysyntä Q4:llä. Vaikka pidimme positiivista tulosvaroitusta hyvin mahdollisena, oli varoitus yllättävän voimakas ja indikoi Q4-tuloksen olleen erittäin vahva joulukuun rikkonaisuudesta huolimatta. Liikevaihto kasvaa Q4:llä noin 29 % ja liikevoittomarginaali nousee noin 10,5 %:n tasolle (Q4’17: 6,5 %), joten tulosparannus Q4:llä on erittäin suuri. Tulos on ollut voimakkaassa nousutrendissä ja odotamme yhtiön pystyvän vielä parempaan ensi vuonna, kunhan kysyntätilanne pysyy hyvänä.
  • Olemme nostaneet 2018 ennusteemme tulosvaroituksen tasolle, kun aiemmin odotimme liikevaihdon kasvavan 15,4 % ja liikevoiton olevan 2,1 MEUR. Muutokset olivat huomattavia (+17 %), vaikka ne kohdistuvat vain Q4-ennusteisiin. Tämä kertoo osittain myös liiketoiminnan heikosta näkyvyydestä. Vuoden 2018 ennusteiden merkittävä nousu tarkoittaa myös osingon nousua, koska yhtiö pitänee kiinni vähintään 33 %:n tavoitellusta osingon jakosuhteesta (osinkotuotto 3,2 %). Olemme nostaneet myös 2019 ennusteita, kun yhtiö on jälleen todistanut pystyvänsä voimakkaaseen kannattavaan kasvuun ja kysyntänäkymät ovat arviomme mukaan edelleen vahvat. Odotamme liikevaihdon kasvun hidastuvan ensi vuonna selvästi noin 9-10 %:n tasolle ja liikevoittomarginaalin nousevan 9,1 %:n tasolle (2018e: 8,7 %), mikä tarkoittaa noin 10 %:n EPS-kasvua. Vuoden 2019 tulosennusteemme nousivat noin 14-16 %, mutta näkyvyys tuloskehitykseen on heikko ja ennusteisiin liittyy merkittävästi epävarmuutta. Suurin epävarmuustekijä on mielestämme 5G-kysyntä, joka voi vaihdella merkittävästi tuotekehityssyklien mukana. Kokonaisuutena kysyntäajurit ovat kuitenkin edelleen hyvät.
  • Koska ennusteemme ovat nousseet enemmän kuin osakekurssi, osakkeen arvostuskertoimet ovat muutoksien jälkeen aiempaa alhaisempia. Osakkeen 2019e P/E on alle 10x ja EV/EBITDA noin 7x, mitkä ovat yhtiölle mielestämme maltillisia. Menestyksekäs vuosi 2018 parantaa yhtiön taloudellista track-recordia, ja odotamme yhtiön tilinpäätöksen myös vahvistavan, että positiivinen kehitys on ollut laaja-alaista. Odotamme edelleen yhtiön tulevan 2019 ohjeistuksen indikoivan kasvun jatkuvan hyvällä tasolla ja vahvistavan tuloskasvuodotusta, joka on tärkeä osakkeen tuotto-odotuksen kannalta. Vaikka yhtiön sisäinen kehitys on mielestämme vakuuttavaa, kohonneiden ennusteiden ja heikon näkyvyyden yhdistelmän takia myös tulospettymyksien vaara on mielestämme noussut. Lisäksi osakemarkkinoiden tällä hetkellä erittäin negatiivinen sentimentti rajoittaa osakkeen nousuvaraa ja painaa ainakin väliaikaisesti myös Aspocompin arvostustasoa. Tämän takia emme näe arvostuskertoimissa nousuvaraa, vaan potentiaali pohjautuu tuloskasvun jatkumiseen.