Avidly (Zeeland Family) -päivitys - muutosvaihe rajaa nousupotentiaalia

Analyytikon kommentti
Inderes

Laskemme Avidlyn (ent. Zeeland Family) tavoitehinnan 6,40 euroon (aik. 7,5 euroa) ja suosituksen lisää-tasolle. Yhtiön alkuvuoden tuloskehitys oli pettymys ja yhtiö on Avidly-yrityskaupan myötä keskellä merkittävää strategista muutosvaihetta. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan yllättävä vaihtuminen on lisännyt epävarmuutta operatiivista kehitystä ja näkymiä kohtaan. Näemme Avidly-yritysjärjestelyn sen rakenteen sekä ostettavan yhtiön korkean kasvupotentiaalin ja jatkuviin palveluihin perustuvan liiketoiminnan kautta edelleen houkuttelevana kasvuoptiona, mutta lyhyellä aikavälillä selvästi heikentyneen näkyvyyden vuoksi emme näe osakkeen arvonnousulle toistaiseksi vahvoja ajureita.

  • Zeeland Family järjesti viime viikolla ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa 1) yhtiö sinetöi markkinoinnin automaatioratkaisupalveluita tarjoavan pohjoismaisen Avidly-konsernin hankinnan osakevaihdolla ja siihen liittyvät osakeantivaltuutukset, 2) Zeeland Familyn yhtiönimeksi vaihtui Avidly, ja 3) yhtiön hallitus valtuutettiin valmistelemaan ja toteuttamaan rinnakkaislistautuminen ja siihen liittyvä enintään noin 5 MEUR:n osakeanti Ruotsiin. Lisäksi ennen yhtiökokousta yhtiö tiedotti, että yhtiötä 7 vuotta luotsannut toimitusjohtaja Tuomas Airisto siirtyy 1.1.2019 alkaen muihin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Yhtiökokous ei tuonut odotuksiemme vastaisesti juurikaan lisävalaistusta käynnissä olevaan strategiseen muutosvaiheeseen ja joudumme odottamaan tarkempia tietoja yhtiön strategiasta ja taloudellisista tavoitteista suunnitellun osakeannin yhteydessä annettavan listalleottoesitteen julkaisuun saakka.
  • Zeeland Family toteutti 1.9.2018 alkaen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Hubspot-markkinointiautomaatiopalveluita tarjoavan Avidly AB:n oston, mikä kiihdyttää merkittävästi yhtiön kasvua ja avaa yhtiölle uusia markkinoita ja yritysostokohteita. Yhtiökokous ei tuonut uusia näkökulmia yritysostoon liittyen tai kuluvan vuoden tulosohjeistukseen, mutta yhtiö kommentoi Q2:n yhteydessä, että yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa yritysosto luo erityisesti vuodelle 2019 hyvät edellytykset voimakkaan ja kannattavan kasvun toteuttamiseksi. Näkemyksemme Avidly-yritysjärjestelyn tarjoamasta houkuttelevasta kasvuoptiosta on ennallaan, mutta olemme toimitusjohtajan vaihtumisen johdosta aiempaa varovaisempia perinteisempien markkinointiviestintä-palveluiden liiketoiminnan näkymien suhteen. Näkemyksemme mukaan tj:n vaihdos tuo uuden epäjatkuvuustekijän alkuvuoden henkilöstövaihtuvuuden kasvun, yritysostojen integraatioiden, SOK-sopimuksen optiovuoden, ja rahoitusjärjestelyjen rinnalle. Positiivista on se, että yhtiöllä on jo ”lukittuna” luonteva seuraaja toimitusjohtajan tehtävään, ja että alkuvuoden iso henkilöstön vaihtuvuus on paikattu ja oikaistun tuloksen pitäisi olla selvästi positiivinen.
  • Epävarmuuden kasvun myötä otimme jälleen varovaisemman näkemyksen lähivuosien tuloskehitykseen. Vuoden 2018 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet (oik.) säilyivät ennallaan 20,6 MEUR ja 0,3 MEUR tasoilla, mutta ennustamme nyt selvästi aiempaa vaisumpaa tuloskehitystä Suomen markkinointiviestinnän liiketoimintaan, minkä vuoksi vuoden 2019 liikevaihto- ja liikevoittoennusteemme laskivat järjestyksessä -2 % 28 MEUR:oon ja -16 % 1,6 MEUR:oon. Vuosien 2018-2019 osakohtaisen tuloksen ennusteet ovat nyt 0,11 ja 0,64 euroa.
  • Pidämme osakkeen arvostustasoa (2019e EV/EBITDA 7x, P/E 9x) yhä maltillisena. Lyhyellä aikavälillä (1-3 kk) yrityskaupan integraatio, heikentynyt näkyvyys, vuoden 2018 heikko kannattavuustaso ja kassavirta, sekä suunniteltu osakeannin diluutioriski luovat kuitenkin epävarmuutta osakkeeseen ja rajaavat nousuvaraa.