Basware-päivitys - lisätiedot ostotarjouksesta tukevat osaketta

Analyytikon kommentti
Inderes

Toistamme Baswaren vähennä-suosituksen, mutta nostamme osakkeen tavoitehinnan tarkentuneen ”osto-option” myötä 39,0 euroon (aik. 35,0 euroa). Yhtiö vahvisti perjantaina uudet mediatiedot yhtiön saamaan ei-sitovan ja ehdollisen ostotarjouksen hinnoitteluun ja etenemiseen liittyen. Vaikka ostotarjoukseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta ja Baswaren arvostus on nykyisellään erittäin vaativa, on ostotarjouksen läpimenon mahdollisuus nyt indikoidulla hinnalla mielestämme korkea ja sen selvästi nykykurssia korkeampi hinta antaa Baswaren osakkeelle selkeän tukitason lyhyellä aikavälillä

  • Basware vahvisti perjantaina uudet mediatiedot liittyen yhtiötä koskevaan alustavaan ehdotukseen ostotarjouksesta. Yhtiö käy tiedotteen mukaan tällä hetkellä keskusteluja mahdollisesta koko osakekantaa koskevasta käteistarjouksesta Tradeshiftin kanssa ja vahvisti, että alustavan ehdotuksen mukainen osakekohtainen hinta on 48 euroa osakkeelta. Basware korosti edelleen, että Tradeshift on lähestynyt yhtiötä toistaiseksi vasta sitomattomalla ja erittäin ehdollisella alustavalla ehdotuksella, joka on ehdollinen useille ennakkoehdoille, mukaan lukien rahoituksen varmistaminen, ns. due diligence-tarkastuksen läpimeno ja Baswaren hallituksen suosituksen saaminen. Ostotarjouksen toteutuminen olisi ehdollinen myös muille lisäehdoille. Yhtiö julkistaa lisätietoja asianmukaisena hetkenä, ja sen mukaan ei ole odotettavissa, että ostotarjous julkistetaan pikaisesti, koska Basware ei ole mm. saanut mitään vahvistusta sille, että ehdotuksen rahoitus olisi varmistettu.
  • Tradeshift on liiketoimintamalliltaan ja palveluiltaan hyvin samankaltainen Baswareen verrattuna. Arvioimme, että ostotarjouksen taustalla on melko vahva teollinen logiikka, jossa kaksi alan johtavaa toimijaa yhdistetään vahvemman markkina- ja kilpailuaseman ja laajemman maantieteellisen peiton sekä tuotetarjooman aikaansaamiseksi. Tradeshiftin antama hintaindikaatio ylittää selvällä marginaalilla Baswaren tarjousta edeltäneen 12 kk:n keskimääräisen kurssitason (n. 38 euroa) ja vastaa osakkeen alkuvuonna saavuttamaa historiallista huipputasoa. Arviomme mukaan mahdollisella ostotarjouksella olisi 48 euron hinnalla korkea läpimenon mahdollisuus. Baswaren hallitus näkee yhtiöllä valtavat kasvumahdollisuudet pitkällä aikavälillä, mutta yhtiöltä vaaditaan niiden toteuttamiseksi merkittävästi viime vuosia vahvempaa kasvuvauhtia, kasvupanostusten kasvattamista ja tehokkuuden selvää parantumista.
  • Baswaren osakekurssi oli laskenut ennen tietoa ostotarjouksesta voimakkaasti (-50 %) kuluvan vuoden aikana, kun yhtiön arvonmuodostuksen kannalta keskeisen cloud-tuottojen kasvutavoitteita laskettiin, aikaa tavoitteiden toteutumiselle pidennettiin ja yhtiö kertoi lisäävänsä edelleen kasvupanostuksia. Päivitetyillä ennusteillamme Baswaren cloud-tuottojen kasvun ja operatiivisen tuloksen suhde ei tule yltämään lähivuosina vertailukelpoisesti kovin korkeaksi, ja yhtiön arvo nojaa voimakkaasti vuoden 2022 tienoilla yli 20 %:iin kiihtyvän kasvuvauhdin ja skaalautumisen myötä parantuvan kannattavuuden varaan.
  • Ennusteillamme Baswaren EV/liikevaihto -kerroin vuodelle 2019 on nyt 4x tasolla, mikä ylittää selvästi pohjoismaisten ohjelmistoyhtiöiden arvostustason (n. 3x), mutta alittaa laajan SaaS-verrokkiryhmän (78 yhtiöitä) arvostuksen (n. 6x). Huomioiden vielä kesken oleva siirtymä cloud-liiketoimintaan (cloud-tuotot reilut 60 % lv:sta), verrokkeja hitaampi cloud-liikevaihdon kasvu, voimakas investointivaihe ja heikko kannattavuus, on Baswaren hyväksyttävä arvostustaso lyhyellä aikavälillä ja itsenäisenä yhtiönä lähempänä 30 euroa osakkeelta. Ostotarjouksen hinnan tarkentuminen pitää kuitenkin sijoittajien katseet jatkossa entistä vahvemmin ”osto-optiossa”, minkä vuoksi näemme osakkeen arvostuksen jäävän selvästi yhtiön itsenäistä arvoa korkeammalle tasolle, kunnes tarjouksen kohtalo ratkeaa.