Basware-päivitys - pitkän aikavälin potentiaali ja osto-optio osakkeen tukena

Analyytikon kommentti
Inderes

Nostamme Baswaren suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja osakkeen tavoitehinnan 42,0 euroon (aik. 39,0 euroa). Baswaren transformaatio SaaS/cloud-yhtiöksi on edennyt loppusuoralle ja yhtiö on vakiinnuttanut johtavan aseman vahvasti kasvavalla pilvipohjaisten verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen markkinalla. Markkinan luoman kasvumahdollisuuden ja yhtiön perusteiltaan hyvin kannattavan, ennustettavan ja skaalautuvan liiketoimintamallin tarjoaman tuoton maksimoimiseksi yhtiön pitää kuitenkin investoida yhä voimakkaasti myyntikanavaan, mikä painaa tulosta. Baswaren historiallinen suorituskyky ja cloud-liikevaihdolle ennustamamme kasvuvauhti ei näkemyksemme mukaan riitä yksin perustelemaan osakkeen nykyistä arvostusta, mutta näemme osakkeessa nousupotentiaalia pitkän aikavälin arvonluontikykyyn ja kilpailijan tekemän ei-sitovan ostotarjouksen tarjoaman merkittävän nousuvaran kautta. Olemme julkaisseet yhtiöistä tänään laajan yhtiöraportin, joka on luettavissa maksutta täältä.

  • Basware on noussut pitkän historian kautta hankitun vahvan osaamisen ja asiakaspohjan, teknologisen edelläkävijyyden, sekä pitkälle edenneen SaaS-transformaation myötä yhdeksi maailman johtavista pilvipohjaisten, verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoajista. Baswaren kohdemarkkina on yhtiön kokoon nähden suuri (noin 5 mrd.) ja useiden megatrendien (esim. pilvipalveluiden kasvu, digitalisaatio, automatisaatio) myötä voimakkaassa kasvussa. Kohdemarkkinan kokonaiskasvun odotetaan olevan yli 10 % vuodessa, mutta suurimmilla toimijoilla kasvu yltää yli 20 %:iin. Myös Basware tavoittelee vuotuisen orgaanisen cloud-kasvun kiihdyttämistä yli 20 % vuoteen 2022 mennessä, minkä saavuttamiseksi yhtiö aikoo edelleen lisätä merkittävästi panostuksia myyntiin ja markkinointiin. Pitkän aikavälin kasvuambitiona yhtiöllä on jopa yli 7-kertaistaa nykyinen liikevaihto miljardiin euroon, mutta sen toteuttaminen edes puoliksi vaatisi mielestämme huomattavasti viime vuosia parempaa kasvun hallintaa ja yhtiön tavoitteiden ylittämistä.
  • Baswaren liiketoimintamalli tarjoaa kasvusijoittajalle perusteiltaan kiinnostavan yhtälön, sillä vahvan jatkuviin tuottoihin nojaavan kasvun lisäksi yhtiön asiakkuuksien elinkaaren odotettu arvo ylittää 7-kertaisesti asiakashankinnan kustannukset, ja liiketoimintamallin skaalautuvuus on korkea. Potentiaalin realisoimiseksi yhtiön pitää kuitenkin kasvattaa lähivuosina myyntipanostuksia selvästi liikevaihdon kasvua nopeammin, mikä yhdistettynä ratkaisujen pitkään myyntisykliin (noin vuosi) ja tilausten asteittaiseen ylösajoon (noin 2-3 vuotta) tarkoittaa yhtiön kannattavuuden ja kassavirran jäävän vielä heikoksi. Lisäksi yhtiön kokonaisliikevaihdon kasvua ja kannattavuutta heikentää vielä osittain keskeneräinen liiketoimintamallin transformaatio. Sijoittajan kannalta tärkein mittari Baswaren liiketoiminnan arvonkehityksen kannalta on tällä hetkellä cloud-tilauskertymän kasvu, joka ennakoi liikevaihdon kasvua ja skaalautuvuutta parin vuoden aikajänteellä. Jotta yhtiö pääsee vuoden 2022 kasvutavoitteeseen ja nousee voitolliseksi, on cloud-tilauskannan kasvun kiihdyttävä lähivuosina yli 25 %:iin.
  • Baswaren arvo nojaa yhtiön SaaS-liiketoimintamallista ja kehitysvaiheesta johtuen vielä hyvin voimakkaasti pitkän aikavälin kassavirtojen ja kasvustrategiassa onnistumisen varaan, eikä arvostukselle saada lähivuosina tukea tuloskertoimista. Näkemyksemme mukaan parhaan mittarin osakkeen arvostukselle antaa tässä vaiheessa cloud-tuottojen odotetun kasvun ja kannattavuuden yhdistelmän vertaaminen globaaleihin SaaS-verrokkeihin. Tämä mittari indikoi osakkeelle toistaiseksi vain noin 30 euron arvostusta. Tämän lisäksi osake saa kuitenkin merkittävää tukea yhtiön kilpailijan tekemän ei-sitovan, 48 euron ostotarjouksen aktivoimasta ”optiosta”, joka osoittaa yhtiön olevan houkutteleva kohde teolliselle toimijalle, sekä noin 45 euron arvostusta indikoivasta kassavirtalaskelmasta. Suurimmat riskit arvostukselle muodostavat näkemyksemme mukaan yhtiön kasvustrategian epäonnistuminen, muutokset kasvuyhtiöiden arvostustasoissa ja osto-option mahdollinen peruuntuminen.