Bittiumin Tough SDR-tuotteille merkittävä lisähankintavaraus Puolustusvoimilta

Analyytikon kommentti

Bittium kertoi eilen Puolustusvoimien merkittävästä lisähankintavarauksesta liittyen Tough SDR -käsi- ja ajoneuvoradioiden toimittamisesta, mikä nostaa SDR-tuoteperheen potentiaalia merkittävästi. Lisähankintavarauksen myötä aiemman 130 MEUR:n aiesopimuksen enimmäiskoko nousee yli 200 MEUR:oon, kun sopimukseen tulee mukaan merkittävästi lisävarusteita sekä ohjelmistoja. Toisaalta tuotteiden toimitukset jäävät lähivuosina todennäköisesti aiempien arvioidemme alapuolelle, minkä takia 2019-2020 tulosennusteemme ovat laskeneet ja vastaavasti 2021 ennusteemme nousseet merkittävästi. Yhtiön pitkän aikavälin potentiaali konkretisoituu uutisen myötä merkittävästi, mutta toisaalta lyhyen aikavälin arvostus noussut. Mielestämme muutokset kumoavat lyhyellä aikavälillä toisensa, emmekä tee muutoksia näkemykseemme.

Bittiumin tiedotteen mukaan Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen Bittium Tough SDR -käsi- ja ajoneuvoradioiden sekä niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta. Valmisteilla oleva hankintasopimus on enimmäisarvoltaan noin 13 MEUR (arvonlisäverollinen hinta, ilman 24 %:n arvonlisäveroa olisi noin 10,5 MEUR). Uudet ohjelmistoradioteknologiaan perustuvat taktiset radiot tulisivat ensivaiheessa Maavoimien käyttöön ja toimitettaisiin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankintasopimus perustuu osapuolien 8.8.2017 solmittuun 130 MEUR:n aiesopimukseen uusien ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden hankinnasta ja sen valmistelusta.

Nyt solmittavaan hankintasopimukseen tulee sisältymään merkittävä lisähankintavaraus, jonka mukaisesti Puolustusvoimilla on mahdollisuus hankkia lisää taktisia radioita ja niiden varusteita, koulutusta sekä järjestelmähallintaa Maa-, Ilma- ja Merivoimien käyttöön sopimuksen mukaisin hinnoin. Mikäli lisähankintavarauksen mukaiset hankinnat tehtäisiin täysimääräisinä, niiden arvo olisi enintään 257 MEUR (arvonlisäverollinen hinta, ilman arvonlisäveroa noin 207 MEUR). Enimmäismäärä ei ole millään tavalla Puolustusvoimia sitova, mutta perustuu käsityksemme mukaan Puolustusvoimien varustamissuunnitelmaan. Aiesopimuksen mukaan Puolustusvoimien tavoitteena on tehdä lisähankintoja seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta hankintojen toteutumiseen vaikuttavat valtion talousarvion sisältämät vuosittaiset puolustusministeriön hallinnonalan määrärahat. Mahdollisista lisähankinnoista tullaan tekemään erilliset tilaukset. Käsityksemme mukaan nyt saatu hankintavaltuutus ei sisälly aiesopimuksen enimmäissummaan.

Olemme tehneet lähivuosien ennusteisiimme muutoksia, kun Puolustusvoimien SDR-toimituksien aikataulu on aiempaa selkeämpi. Tiedotteen mukaan ensimmäinen noin 10,5 MEUR:n erä toimitettaisiin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä tarkoittanee toimitusten alkavan H1’19 (myöhemmin kuin ajattelimme) ja jatkuvan ainakin H1’20. Tämän jälkeen edessä on näkemyksemme mukaan testaus- ja kehitysvaihe, minkä takia vuosien 2019-2020 toimitukset jäävät arviolta alhaisiksi. Odotamme nyt SDR-aiesopimuksen tuovan Bittiumille noin 5 MEUR vuonna 2019 (aik. 10 MEUR) ja noin 8 MEUR vuonna 2020 (aik. ~13 MEUR). 2019 tulosennusteemme laskivat noin 10 % ja 2020 muutamia prosentteja.

Merkittävimmät SDR-toimitukset alkavat arviomme mukaan 2021-2022, mutta toimitukset jatkunevat suhteellisen korkeilla tasoilla 2025 asti. Odotamme Puolustusvoimien SDR-toimitusten tuovan vuonna 2021 noin 40 MEUR:n liikevaihdon, mistä taso laskee hiljalleen. Olemmekin nostaneet voimakkaasti vuoden 2021 ennusteita, joihin näkyvyys on toki kokonaisuutena vielä erittäin heikko. Sopimukseen liittyen kokonaistoimituksien arvioimme nousevan seuraavan 10 vuoden aikana yli 200 MEUR:n, sillä Puolustusvoimat hyvin todennäköisesti ostaa tuotteita varustamissuunnitelmansa mukaisesti, vaikka toimituksien ajoitukseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Toimitusten koon kasvu heijastuu myös ulkomaiden tulevaisuuden potentiaaliin ja korostaa Bittiumin asemaa teknologiatoimittajana sen jälkeen, kun yhtiö toimittaa maahan runkoverkon (Itävalta).