Cargotec-päivitys - luottamus on palautettava

Analyytikon kommentti

Cargotecin perjantainen negatiivinen Q4:a koskeva tulosvaroitus oli hyvin ikävä yllätys Q3-raportin yhteydessä esitettyjen positiivisten kommenttien jälkeen. Osittain kyseessä olivat toimitusten kasautumisesta johtuneet kiirekustannukset, mutta näyttää myös siltä, että operatiiviset ongelmat koskien erityisesti Puolan tehtaan alihankintaa ovat hyvin vaikeasti ratkaistavissa. Myös MacGregorin hankaluudet näyttävät syventyneen. Olemme leikanneet ennusteitamme reippaasti, mutta perjantaisen (ja jo sitä edeltäneen) kurssilaskun jälkeen lisää-suositus osakkeelle on pidemmällä aikavälillä edelleen perusteltu. Laskemme kuitenkin tavoitehintamme 30,0 (40,0) euroon ja on selvä, että oma ja sijoittajien luottamus palautuu nyt vain näyttöjen kautta. Tämän vuoksi emme näe lyhyellä aikavälillä erityisiä positiivisia kurssiajureita, vaikka arvostustaso on matala. Osakekurssi saanee osittaista tukea hyvästä osinkotuotosta.

  • Cargotecin perjantainen negatiivinen tulosvaroitus, jolla Q4:n liikevoitto-odotus laskettiin 65-75 MEUR:oon aiemmasta noin 90 MEUR:sta tuli yllätyksenä. Olimme tosin jo Q3-tuloskommentissamme todenneet, että Q4-suorituksessa ei ole virheenvaraa, mikäli tulosvaroitukselta halutaan välttyä. Cargotecin johto sanoi tuolloin, että komponenttiongelmien ei tulisi enää vaivata Q4:llä ja että myös vahva tuotemix tukee Q4:n marginaaleja, mutta tulosvaroitus annettiin juuri näistä syistä. Pullonkaulat Hiabin komponenttien toimitusketjussa ja laitteiden asennusketjussa ovat johtaneet pidentyneisiin toimitusaikoihin, tehottomuuteen, lisäkustannuksiin ja myös ennakoitua heikompaan tuotemixiin. Tulosvaroituksen toinen osatekijä oli MacGregorin liiketuloksen jääminen tappiolliseksi Q4:llä, minkä takana on laivanrakennusmarkkinan edelleen huono tilanne ja MacGregorin asennusten ja laskutuksen lykkäytyminen.
  • Cargotecilla on ollut komponenttiongelmia jo 1,5 vuotta eikä loppua näy. Yhtiö joutunee jatkossakin turvautumaan hankinnoissaan epäoptimaalisiin ratkaisuihin, mikä rasittaa kannattavuutta. Tämän sekä markkinan hidastuvasta kasvusta seuraavan kiristyvän kilpailun vuoksi olemme leikanneet reilusti ennusteitamme Hiabin marginaaleista Q4’18:n lisäksi myös vuosien 2019-2020 osalta. Heikentyvän makrokuvan vuoksi myös Kalmar-ennusteitamme on leikattu maltillisesti sekä liikevaihdon että marginaalien osalta. MacGregorin ennusteita on niin ikään revisoitu alaspäin volyymien puutteen näkyessä edelleen kannattavuudessa, vaikka toisaalta valmistuksen korkea ulkoistusaste suojaa MacGregoria jättitappioilta. Konsernitasolla vuosien 2018-2020 EPS-ennusteemme ovat laskeneet 10-25 %. Leikkaukset ovat rajuja, mutta ne ovat seurausta heikkenevän kasvunäkymän ja Cargotecin operatiivisten ongelmien yhdistelmästä.
  • Ennusteleikkausten jälkeenkin osake on halpa niin absoluuttisesti (2019e P/E on 10x) kuin suhteellisestikin (9-18 % alle verrokkien). Positiiviset kurssiajurit kuitenkin puuttuvat lähiaikoina ja yhtiön on hankittava näyttöä tuloskasvusta luottamuksen palauttamiseksi. Tähän saatetaan vaatia odotusten mukaiset Q1-Q2’19-raportit. Toisaalta pidämme myös osakkeen laskuvaraa pienenä.