Cargotecin strategiatarkennus kaipaa konkretiaa

Analyytikon kommentti

Cargotec tiedotti aamulla yhtiön hallituksen vahvistaneen tarkennetun strategian vuosille 2019-2021. Kun päättyvän strategiakauden 2015-2018 fokuksessa ovat olleet johtajuuden kehittäminen, huoltoliiketoiminta ja digitaalisuus ja kaksi viimeksi mainittua säilyvät keskeisessä asemassa uudellakin kaudella. Johtajuus integroidaan osaksi jatkuvia prosesseja.

Uusia strategisia elementtejä ovat asiakaslähtöisyys ja tuottavuus. Tähän liittyen Cargotec ”tuo tuotteisiinsa, ratkaisuihinsa ja teollisuuden ekosysteemeihin älykkyyttä, joka luo mahdollisuuksia uusille datapohjaisille liiketoimintamalleille”. Tuottavuuden parantamisesta todetaan vain, että se tapahtuu kehittämällä liiketoimintamalleja ja järjestelmiä. Cargotec toteaa myös yleisesti, että sen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, vastuullisuus ja kestävä kehitys. Konsernin entiset taloudelliset tavoitteet (tärkeimpinä markkinaa nopeampi kasvu, 10 %:n EBIT-marginaali seuraavien 2-4 vuoden aikana, palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuuden kasvattaminen 40 %:iin liikevaihdosta ja 15 %:n ROCE 2-4 vuodessa) säilyvät ennallaan.

Kaikkiaan Cargotec tuntuu tyytyväiseltä strategiaansa, sillä muutokset ja täsmennykset ovat vähäisiä. Olisimme kaivanneet selvästi enemmän konkretiaa täsmennetyn strategian ympärille ja suunnitelmien avaamista edes hieman (”mitä, missä ja milloin”). Nyt julkistetussa muodossa emme usko osakemarkkinoiden juuri innostuvan tai reagoivan uutisiin.

Emme aamulla tavoittaneet yhtiöstä ketään kommentoimaan asiaa. Suosituksemme ja tavoitehintamme osakkeelle ovat ennallaan.