Consti Yhtiöt sai ilmoituksen vastakanteesta välimiesmenettelyssä

Analyytikon kommentti
Inderes

Consti Yhtiöt tiedotti eilen, että sen tytäryhtiö Consti Korjausurakointi Oy on vastaanottanut Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n vastauksen Consti Korjausurakointi Oy:n 17.8.2018 päivättyyn välimiesmenettelyn aloittamishakemukseen. Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13 on vastauksessaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle kiistänyt Consti Korjausurakoinnin aloittamishakemuksessaan esittämät vaatimukset ja ilmoittanut nostavansa käynnistyvässä välimiesmenettelyssä vastakanteen Consti Korjausurakointia kohtaan. Consti Korjausurakoinnin vireille panema välimiesmenettely koskee Hotelli St. George -rakennushankkeeseen liittyvää erimielisyyttä.

Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13 ilmoittaa alustavasti esittävänsä Consti Korjausurakointia kohtaan pääomamäärältään enintään noin 20 MEUR:n vaatimukset. Summa ei sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi Kiinteistö Oy vaatii Consti Korjausurakoinnilta korkoja sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista. Consti Korjausurakointi pitää Kiinteistö Oy:n vaatimuksia perusteettomina.

Consti tiedotti 17.8.2018 Consti Korjausurakointi Oy:n käynnistäneen välimiesmenettelyn Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:a vastaan. Välimiesmenettelyssä Consti Korjausurakointi vaatii osapuolten väliseen 21.12.2015 allekirjoitettuun Hotelli St. George -rakennushanketta koskevaan projektinjohtourakkasopimukseen ja 1.12.2017 allekirjoitettuun samaa hanketta koskevaan niin sanottuun ryntäyssopimukseen perustuvia maksusuorituksia. Consti Korjausurakoinnin alustavat vaatimukset Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:a kohtaan ovat pääomamäärältään noin 15 MEUR, minkä lisäksi Consti Korjausurakointi vaatii korkoja ja korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Consti Yhtiöiden tämänhetkisen arvion mukaan asialla ei ole vaikutusta vuoden 2018 tulosohjeistukseen. Consti tulee tarpeen mukaan jatkossa tiedottamaan välimiesmenettelystä, siinä esitettävien vaatimusten tarkentumisesta ja ratkaisemisesta sekä asian mahdollisesta merkityksestä yhtiön taloudellisen aseman kannalta lähtökohtaisesti osavuosikatsauksissa ja tarvittaessa erillisillä tiedotteilla.

Välimiesmenettelyn lopputulosta on nykyisillä julkisesti saatavissa olevilla tiedoilla vaikea ennakoida. Osapuolten väliset vaatimukset ovat kuitenkin euromääräiseltä kooltaan huomattavan kokoisia ja siksi välimiesmenettely on mielestämme kasvattanut Constin ennustamaamme tuloskäänteeseen liittyvää epävarmuutta.