Eforelle edellytykset käänteeseen onnistuneesta osakeannista

Analyytikon kommentti

Efore julkaisi eilen sen 11,0 miljoonan euron merkintäoikeusannin alustavat tulokset. Osakeanti ylimerkittiin 106 prosenttisesti. Annissa merkittiin yhteensä 387,7 miljoonaa osaketta, kun yhtiöllä oli ennen antia 52,3 miljoonaa osaketta. Siten annin myötä yhtiön omistajarakenne uudistuu merkittävästi.

Onnistuneen osakeannin seurauksena yhtiö voi toteuttaa 21.11.2018 tiedotetun päivitetyn strategiansa mukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien Powernet International Oy:n yritysoston sekä 21.11.2018 tiedotetun rahoitusjärjestelyn.

Osakeannin onnistuminen pienentää olennaisesti Eforeen liittyvää riskitasoa, sillä anti tervehdyttää yhtiön taseen ja poistaa rahoitusriskejä. Annin myötä yhtiöllä on hyvät edellytykset lähteä toteuttamaan strategian mukaista käännettä. Yhtiön omavaraisuusaste asettuu arviomme mukaan noin 30 %:n tuntumaan ja nettovelkaantumisaste noin 70 %:n tuntumaan järjestelyiden myötä.

Ennustamme Eforen liikevaihdon olevan 72 MEUR ja 77 MEUR vuosina 2019-2020 sekä liikevoitto-%:n olevan 2,7 % ja 3,9 %. Yhtiö itse tavoittelee yli 90 MEUR:n liikevaihtoa sekä yli 10 %:n käyttökate-% vuonna 2021. Tätä pitäisi tukea telekommunikaation syklin selkeä käänne, telekommunikaation rakennejärjestely, Powernet-yrityskauppa sekä Eforen toteuttamat onnistuneet kiinteiden kulujen leikkaukset. Tällä hetkellä yhtiön kysyntätilanne on parantumassa, mutta komponenttipula rasittaa lyhyen tähtäimen kysyntää.

Eforen osakkeen hinnanmuodostus on ollut volatiilia yhtiön rahoitusjärjestelystä johtuen, mutta hinnanmuodostus alkanee asettua aloilleen järjestelyn näkyvyyden selkeytyessä. Eforen uudet väliaikaiset osakkeet ovat listattuna kaupankäynnin kohteena eilisestä lähtien. Eforen uudet väliaikaiset osakkeet vaihtuivat eilen noin 0,04 euron hintaan, kun varsinainen osakesarja vaihtui 0,05 euron hintaan. Teoriassa eri osakkeiden pitäisi olla samanhintaisia, joten sijoittajien kannattaa olla tarkkana, kumpaa osaketta ostaa.