eQ-päivitys - osake täyteen hinnoiteltu

Analyytikon kommentti

Toistamme eQ:n 9,2 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää). Yhtiön erinomaiset tuloskasvunäkymät alkavat kurssinousun jälkeen heijastua täysimääräisesti nykyiseen osakekurssiin. Näemmekin osakkeen seuraavan 12kk:n tuoton nojaavan pitkälti osinkotuottoon, joka ei mielestämme ole riittävä kompensoimaan markkinatilanteeseen ja korkeisiin kertoimiin liittyviä riskejä. Kokonaisuutena näemme riski/tuotto-suhteen neutraalina ja suosimme sektorilta muita yhtiöitä lyhyellä aikavälillä.

  • eQ:n alkuvuosi sujui hieman ennusteitamme vaisummin, kun investointipankki Advium sekä kiinteistörahastojen tuottosidonnaiset palkkiot jäivät odotuksista. Konsernin arvon kannalta keskeisen Varainhoidon osalta alkuvuosi on sujunut odotuksien mukaisesti ja liikevaihto on jatkanut voimakasta kasvuaan kiinteistö- ja PE-rahastojen vetämänä. Loppuvuoden osalta odotamme myös Adviumin liikevaihtoon selkeää tasokorjausta ja lisäksi kiinteistörahastojen tuottopalkkioiden pitäisi nousta alkuvuoden vaisulta tasolta. Etenkin Adviumin ennusteisiin liittyy edelleen selkeää epävarmuutta johtuen heikosta näkyvyydestä lyhyellä aikavälillä.
  • Emme ole tehneet ennusteisiimme oleellisia muutoksia ja kokonaisuutena odotamme eQ:lta vahvaa tuloskasvua lähivuosilta (EPS 2017-2021e CAGR-% 13 %). Tuloskasvun ajurina toimii Varainhoito, missä kiinteistö- ja PE-rahastot jatkavat voimakasta kasvuaan. Yhtiön kulukontrolli tulee pitämään ja näin ollen kasvu valuu tehokkaasti myös viivan alle. Tuloksen painopiste siirtyy yhä selvemmin jatkuviin tuottoihin, kun Adviumin ja tuottosidonnaisten palkkioiden suhteellinen osuus laskee. Tämä on sijoittajien kannalta positiivista, sillä se parantaa tuloksen ennustettavuutta ja laskee sen riskitasoa. Osingon osalta odotamme edelleen sen kääntyvän kasvuun 2018 alkaen, kun yhtiön EPS ja sijoitusten kassavirta ylittää ensi kertaa 0,50 euron tason. Ennustamme osingon kasvavan 0,53 euroon ja 2019 0,57 euroon. Osingon kääntyminen kasvuun tukee yhtiölle hyväksyttävää arvostustasoa.
  • Yhtiön osakekurssi on saavuttanut tavoitehintamme ja osakkeen hinnoittelu alkaa olla kipurajalla. Kuluvan vuoden P/E-kerroin on 19x ja viimeisen 12kk:n tuloksella laskettuna 21x. Vaikka ripeä tuloskasvu laskeekin tuloskertoimia nopeasti (P/E 2019e 16x), alkavat kertoimet olla haastavia ja mielestämme ne heijastelevat jo täysimääräisesti yhtiön lähivuosien tuloskasvuodotuksia. Osinkotuotto on vahva 5,7 % ja se rajaa osakkeen laskuvaraa selvästi. Korkea osinko ei kuitenkaan riitä kompensoimaan markkinatilanteeseen ja korkeisiin kertoimiin liittyviä riskejä.