Etteplan uudistaa organisaatiorakennettaan

Analyytikon kommentti

Etteplan ottaa käyttöön uuden globaalin organisaation, jossa palvelualueet muodostavat raportointisuhteet aiemman maaorganisaation sijaan. Organisaatiomuutoksella pyritään kiihdyttämään yhtiön kasvua, nopeuttamaan yhtiön palveluratkaisujen kehittämistä ja myyntiä sekä kykyä tuoda uusia teknologioita osaksi palveluratkaisuja. Yhtiön kilpailutilanne on muuttumassa entistä globaalimmaksi, ja samalla asiakkaiden projektit muuttuvat entistä laajemmiksi ja monimuotoisimmiksi. Uusi organisaatiorakenne on myös reagointia näihin muuttuviin ja yhä laaja-alaisempiin asiakastarpeisiin.

Etteplanin palvelualueiden nimet muuttuvat 1.1.2019 alla olevalla tavalla. Käsityksemme mukaan segmenttien pohjalla on aiemmat palvelualueet, jotka tullaan jatkossa myös raportoimaan virallisesti segmentteinä.

  • Suunnitteluratkaisut (aik. Suunnittelupalvelut)
  • Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut (aik. Sulautetut järjestelmät ja IoT)
  • Teknisen dokumentoinnin ratkaisut (aik. Tekninen dokumentointi)

Yhtiön mukaan Q1’19-osavuosikatsauksesta lähtien kukin yllä mainittu palvelualue muodostaa oman toiminta- ja raportointisegmenttinsä. Tarkempia tietoja segmenttiraportoinnin muutoksista vuoden 2018 tulosjulkistuksen yhteydessä 7.2.2019. Muutoksella lisätään läpinäkyvyyttä yhtiön liiketoimintastrategian ja tavoitteiden toteutumisesta, mikä on mielestämme sijoittajien kannalta positiivista. Mielestämme muutokset vaikuttavat perustelluilta ja ovat loogisia Etteplanille, joka on viime vuosina kasvanut uuteen kokoluokkaan. Organisaatiomuutos ei kuitenkaan aiheuta muutoksia näkemykseemme osakkeesta.