Evli-päivitys - kurssilasku avannut erinomaisen ostopaikan

Analyytikon kommentti

Nostamme Evlin suosituksen tasolle osta (aik. lisää) yhtiön arvostustason laskettua perusteetta erittäin houkuttelevalle tasolle. Samalla tarkistamme tavoitehintamme 11,0 euroon (aik. 11,5 euroa) verrokkiryhmän laskeneen arvostustason myötä. Ennusteemme ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina ja kurssilaskun myötä Evli on finanssisektorin selvästi halvin osake.

  • Evlin uusmyynti on jatkanut vahvaa kehitystään heinä-elokuun aikana. Yhtiön rahastojen nettomerkinnät ovat olleet 443 MEUR ja odotamme koko kvartaalin nettomerkintöjen kohoavan ennätystasolle selvästi yli 600 MEUR:n (Q2’18 AUM 11,9 miljardia euroa). Vaikka merkittävä osa nettomerkinnöistä onkin kohdistunut matalatuottoiseen Evli Likvidi -rahamarkkinarahastoon, on uusmyynti vetänyt erinomaisesti myös korkeamman hintatason tuotteissa (esim. uusissa kiinteistörahastoissa). Kokonaisuutena Evli on alkuvuoden aikana kerännyt kaikista kotimaisista toimijoista ylivoimaisesti eniten nettomerkintöjä sen rahastoihin (tammi-elokuu +928 MEUR).
  • Erittäin vahvan uusmyynnin seurauksena olemme tarkistaneet kuluvan vuoden ennusteitamme lievästi ylöspäin. Tulosennusteemme ovat kohonneet 2 %:lla ja odotamme yhtiöltä 23,6 MEUR (2017: 21,3 MEUR) liikevoittoa. Tulosparannusta ajaa Varainhoito, jossa erinomainen uusmyynti ja parantuva kulutehokkuus johtavat selvään tulosparannukseen. Evli on ohjeistanut 2018 tuloksensa olevan selvästi positiivinen. Ohjeistus on jopa Evlin standardeilla poikkeuksellisen varovainen ja yhtiö tuleekin 100 %:n varmuudella tarkistamaan ohjeistustaan ylöspäin Q3’18 tulosjulkistuksen yhteydessä. 2018 osinkoennusteemme on säilynyt ennallaan 0,65 eurossa (2017: 0,52 euroa). Voitonjakosuhteemme on maltillinen 75 % ja huomioiden Evlin erittäin vahva tase, olisi yhtiöllä kyky jakaa koko tulos (2018e: 0,86 euroa) ulos osinkoina.
  • 2019 osalta ennusteemme ovat pysyneet ennallaan ja odotamme liikevoiton kasvavan hieman 24,5 MEUR:oon. Olemme ennusteissamme varsin varovaisia ja ennusteemme heijastelee skenaariota vaikeutuvasta korkomarkkinasta, josta Evli isona korkovarainhoitajana kärsii. Lisäksi odotamme yhtiön IT-kulujen pysyvän koholla myös ensi vuonna. Mikäli yhtiön uusmyynti jatkaa 2014-2018 nähtyä erinomaista kehitystä ja kulukontrolli pitää, on ennusteissamme selkeää nousupainetta.
  • Evlin kurssi on laskenut edellisen päivityksemme jälkeen noin 15 %:lla. Laskulla ei mielestämme ole fundamenttiperusteita, sillä yhtiön uusmyynti on vetänyt erittäin hyvin ja markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Kurssilaskun myötä yhtiön arvostustaso on painunut erittäin alhaiselle tasolle ja 2018 P/E-kerroin on noin 10x. Viimeisen 12kk tuloksella laskettuna P/E-kerroin on noin 11x ja näin ollen osakkeen nousuvara ei ole riippuvainen tulosparannuksesta. Myös osinkotuotto on kohonnut ennusteillamme yli 7 %:iin. Evli on selvästi aliarvostettu suhteessa sen keskeisiin verrokkeihin kaikilla keskeisillä arvostuskertoimilla. Emme pidä tätä perusteltuna johtuen yhtiön liiketoiminnan verrokkeja matalammasta riskitasosta (tuottopalkkioiden osuus matala, yksittäisten tuotteiden rooli pieni ja valtaosa tuotoista jatkuvia). Kokonaisuutena pidämmekin Evlin osaketta selvästi aliarvostettuna ja näemme osakkeessa huomattavaa nousuvaraa.