Evli-päivitys - markkinan heikentyminen lyö odotettua enemmän läpi

Analyytikon kommentti

Tarkistamme Evlin tavoitehinnan 8,0 euroon (aik. 8,1 euroa) ja laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää). Markkinatilanteen heikentyminen on heijastunut odotuksiamme voimakkaammin yhtiön numeroihin ja olemme tämän seurauksena laskeneet jälleen ennusteitamme. Tämän myötä aiemmin näkemämme lievä nousuvara arvostuksessa on poistunut, eikä korkea osinkotuotto ole enää riittävä korvaus kohonneista lyhyen aikavälin riskeistä. Pidemmällä aikavälillä yhtiön käypä arvo on mielestämme selvästi nykykurssia korkeampi, mutta lyhyellä aikavälillä korkeat markkinariskit ja tuloskasvun hyytyminen hautaavat tämän potentiaalin alleen.

  • Markkinatilanne finanssimarkkinoilla on jatkanut heikentymistään edellisen päivityksemme (29.11.2018) jälkeen. Pörssikurssit ovat jatkaneet laskuaan heikentyvän talousdatan mukana ja sijoittajat ovat kääntäneet salkkujaan yhä defensiivisempiin asentoihin. Markkinan heikentyminen on heijastunut koko finanssisektorille ja esimerkiksi EAB Group antoi tästä johtuen tulosvaroituksen. Myös Taalerin eilinen ohjeistus oli meille selkeä pettymys ja tulkittavissa markkinan heikentymisestä johtuvana tulosvaroituksena.
  • Evlillä markkinan heikentyminen on näkynyt konkreettisesti supistuvana rahastopääomana. Yhtiön rahastopääoma on laskenut syyskuun jälkeen arviomme mukaan noin 500 MEUR:lla (8,1 mrd vs. 8,6 mrd). Tästä laskusta noin 40 % on ollut rahastojen lunastuksia ja loput rahastojen arvonlaskua. Lasku kohdistuu etenkin osakerahastoihin, joissa Evlin kate on korkorahastoja parempi. Tämä kaikki heijastuu suoraan Evlin palkkiotuottoihin, sillä valtaosan yhtiö Varainhoidon liikevaihdosta tulee omista rahastoista. Myös investointipankin puolella Q4 on ollut Evlillä yllättävän vaisu ja tähän mennessä toimeksiantoja on saatu maaliin yllättävän vähän.
  • Olemme tarkistaneet Evlin ennusteitamme alaspäin. Kuluvan vuoden osalta odotamme nyt liikevoiton olevan 17,9 MEUR (aik. 19,3 MEUR) ja EPS:n 0,70 euroa. Ensi vuoden osalta ennusteemme on laskenut 8 %:lla ja odotamme 18,9 MEUR:n (aik. 20,6 MEUR) liikevoittoa sekä 0,63 euron EPS:ää (aik. 0,69 euroa). Ennustelaskujen taustalla on puhtaasti laskenut hallinnoitava varallisuus. Evlin liiketoiminta perustuu edelleen pitkälti perinteiseen varainhoitoon, joka on suhteellisen herkkä markkinan liikkeille. Samalla kuitenkin yhtiön tuottopalkkioiden osuus on erittäin matala, korkorahastojen osuus varainhoidon liikevaihdosta on korkea ja asiakaskunta koostuu pääosin instituutioista, mikä pienentää jonkin verran tuloksen heiluntaa. Laskeneista tulosennusteista huolimatta sijoittajien on syytä huomioida, että lähivuosien tulostaso on edelleen erittäin hyvä ja varsin lähellä 2017 saavutettua ennätystulosta. Osinkoennusteemme ovat pysyneet ennallaan ja odotamme ensi keväältä 0,60 euron osinkoa. Yhtiön tase on erittäin vahva ja odotamme osingonjakosuhteen säilyvän korkeana epävarmuuden kasvusta huolimatta.
  • Käännämme Evlin suositusta alle kuukausi edellisestä päivityksestä. Olimme marraskuun lopussa liian optimistisia ja markkinatilanteen vaikutus yhtiön liiketoimintaan on ollut odotuksiamme suurempi. Aiempi positiivinen näkemyksemme perustui korkeaan osinkotuottoon (2018e 7,7 %), sekä marginaaliseen nousuvaraan arvostuskertoimissa. Laskeneiden ennusteiden ja verrokkien odotettua vaisumman kehityksen seurauksena tämä marginaalinen nousuvara kertoimissa on kadonnut. Lisäksi markkinan kasvanut epävarmuus on nostanut lyhyen aikavälin tuottovaatimuksia ja korkea osinkotuotto ei ole enää riittävä korvaus sijoittajien kantamasta riskistä. Evlin absoluuttinen arvostustaso ei ole korkea (P/E 2018 & 2019 11-12x), mutta tuloskasvun hyytyessä ja riskitason noustessa on tätä korkeampaa arvostustasoa vaikea perustella. Pidemmällä aikavälillä yhtiön käypä arvo on mielestämme selvästi nykykurssia korkeampi, mutta lyhyellä aikavälillä korkeat markkinariskit ja tuloskasvun hyytyminen hautaavat tämän potentiaalin alleen. Kesällä julkaisemamme laaja raportti on edelleen ajankohtainen ja luettavissa oheisesta linkistä.