Fondia-päivitys - luottamuksemme tuloskasvuennusteita kohtaan vahvistu

Analyytikon kommentti
Inderes

Nostamme yritysjuridiikkaan keskittyneen lakiasiaintoimisto Fondian tavoitehintamme 14,60 euroon (aik. 13,0 euroa) ja toistamme aikaisemman lisää-suosituksemme. Yhtiön viime torstaina julkaisema H1-raportti oli selvästi odotuksiamme parempi ja olemme H1-raportin jälkeen aikaisempaa luottavaisempia yhtiön lähivuosien tuloskasvuennusteitamme kohtaan. Osakkeen arvostuskertoimet ovat jo korkeahkoja, mutta tämä on mielestämme perusteltua huomioiden yhtiön lähivuosien ennustamamme korkea tuloskasvu, vahva kassavirta ja mielestämme matala riskiprofiili. Kesäkuussa julkaisemamme suurelta osin edelleen ajankohtainen laaja raporttimme yhtiöstä on ladattavissa maksutta täältä.

  • Fondian viime torstaina julkaisema H1-raportti oli selvästi odotuksiamme parempi. Liikevaihto kasvoi 21 % vertailukaudesta ja oli ennusteemme mukainen. Liikevaihdon kasvua ajoi asiakkuuksien määrän ja volyymin lisääntyminen sekä alkuvuonna toteutettu J&N -yrityskauppa. Kannattavuus ylitti ennusteemme selvästi ja nettotulos oli 10 % ennustamaamme parempi. Tulosylitys suhteessa ennusteeseemme johtui erityisesti siitä, että J&N -kaupalla oli odotuksiamme pienempi heikentävä vaikutus yhtiön kannattavuuteen.
  • Fondia ei edelleenkään antanut numeerista ohjeistusta vuodelle 2018, mutta johdon kommentit loppuvuoden näkymistä olivat H1-tulosjulkistustilaisuudessa arviomme mukaan positiivissävytteisiä. Tämän lisäksi yhtiö on H2’18-kaudella jatkanut rekrytointeja, mikä mielestämme viittaa siihen, että kasvu jatkuu vahvana myös H2’18 aikana. Olemme tehneet vain suhteellisen pieniä ennustemuutoksia H1-raportin jälkeen, mutta olemme aikaisempaa luottavaisempia kuluvan vuoden ja lähivuosien ennusteitamme kohtaan. Ennustamme yhtiön jatkavan kilpailuetujensa avulla vahvaa kannattavaa kasvua lähivuodet ja yhtiön saavuttavan sen keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaisen noin 15 %:n liikevaihdon kasvun ja noin 15 %:n liikevoittomarginaalin vuosina 2019-2020. Osakekohtaisen tuloksen kasvuennusteemme on keskimäärin 19 % vuosittain vuosina 2018-2020.
  • Mielestämme Fondian osaketta voi jo perustellusti hinnoitella 2019 kertoimilla, koska yhtiön liiketoiminta on vakaata, lakiasiainmarkkinan kasvu on tasaista ja koska näkyvyys vuoteen 2019 on H1-raportin myötä parantunut merkittävästi. Vuoden 2019 arvostuskertoimet ovat ennusteillamme korkeahkoja (P/E-kerroin 19x ja EV/EBITDA noin 11x). Korkeat arvostuskertoimet ovat kuitenkin mielestämme Fondialle perusteltuja huomioiden ennustamamme korkea tuloskasvu ja osakkeen matala riskiprofiili. Liiketoiminnan matalaa riskiprofiilia tukee se, että yhtiön tase on nettovelaton, kassavirtasuhde on viime vuosina ollut keskimäärin yli 100 % ja jatkuvan liikevaihdon osuus on korkea (74 % H1’18 liikevaihdosta tuli jatkuvan laskutuksen asiakkailta ilman J&N -yrityskaupan liikevaihtoa). Olemme aikaisemmin pitäneet noin 19x P/E-kerrointa ja 12x EV/EBITDA-kerrointa hyväksyttävinä kertoimina Fondialle, mutta nostamme nyt hyväksymämme P/E-kertoimen 20x tasolle, sillä luottamuksemme yhtiön tuloskasvuennusteitamme kohtaan on vahvistunut. Uusi 14,60 euron tavoitehintamme perustuu noin 20x vuoden 2019 P/E-kertoimeen ja 12x EV/EBITDA-kertoimeen. Kasvava 3-4 %:n lähivuosien osinkotuotto tukee positiivista näkemystämme. Painotamme lopuksi sijoittajille, että nykyiseen Fondian osakekurssiin on ladattu jo kovat tuloskasvuodotukset ja yhtiön on onnistuttava myös jatkossa täyttämään nämä odotukset, jotta nykyinen kurssitaso on perusteltu.