Glaston-päivitys - valmiina kasvuun älylasin myötä

Analyytikon kommentti

Lasialan näkymät ovat edelleen positiiviset ja lasiteknologiayhtiö Glastonin perinteisissä liiketoiminnoissa (Machines- ja Services-yksiköt) on kohtuullinen määrä kasvuelementtejä sekä laitteissa että ennen kaikkea digitaalisissa palveluissa. Glastonin todellinen liikevaihdon ja tuloksen kasvu syntyy kuitenkin älylasikoneita valmistavassa Emerging Technologies -yksikössä, jossa kysyntä- ja kannattavuusnäkymät ovat vahvan kilpailuaseman tukemina todella lupaavat. Ennustemuutoksemme Glastonille ovat melko vähäisiä, mutta luottamuksemme ennusteiden saavuttamiseen on viime aikoina kohentunut ja odotamme yhtiöltä edelleen nopeaa tuloskasvua. Koska osakkeella on yhä reilusti perusteltua nousuvaraa, pidämme lisää-suosituksemme ennallaan. Toistamme entisen 0,44 euron tavoitehintamme osakkeelle. Laatimamme laaja yhtiöraportti Glastonista on luettavissa tästä linkistä.

  • Vaikka uusien lasinjalostuskoneiden markkinan uskotaan kasvavan hieman koko tasolasimarkkinaa hitaammin eli 3-4 % vuosittain, on Glastonilla muitakin kasvuajureita. Näistä tärkeimmät ovat 1) kasvu tasolaminoinnissa; 2) ison asennetun laitekannan tarjoama potentiaali modernisaatioissa, huoltosopimuksissa ja digitaalisissa digitaalisissa palveluissa sekä ennen kaikkea 3) kasvu älylasissa, jonka kysynnän odotetaan kasvavan 15 %:n tahtia ja jossa Glastonin lasinvalmistuslinjan kilpailuasema näyttää erittäin vahvalta. Noin 60 % Glaston-konsernilta odottamastamme liikevaihdon 11 %:n vuosikasvusta 2019-2021 tulee älylasista.
  • Glastonin perinteisistä liiketoiminta-alueista Machines-liiketoiminnan kannattavuus paranee ennustejaksoilla tulosvivun sekä paranevan tuotemixin avulla, mutta toisaalta Servicesissä korkeakatteisen kulutus- ja varaosamyynnin osuuden alentuminen tuo marginaaliin laskupainetta, vaikka se pysyykin edelleen hyvänä. Varsinainen ennustekauden tulosajuri on Emerging Technologies eli pääosin älylasikoneita myyvä yksikkö, jonka liikevoittomarginaalin odotamme paranevan negatiivisesta (2018e) 12-13 %:iin (2021e). Vuosien 2019-2021 ennusteissamme Emerging Technologies tuo yli 80 % konsernin tulosparannuksesta. Kaikkiaan odotamme konsernilta peräti 42 %:n keskimääräistä tuloskasvua 2019-2021 lähtötason ollessa varsin matala.
  • Osakkeessa on verrokki- ja tuotto-odotuspohjaisessa hinnoittelussa noin 15 %:n perusteltu nousuvara. Vuoden 2019 P/E-kerroin on vielä 23 % preemiolla suhteessa verrokkeihin, mutta odotettu nopea tuloskasvu kääntää vuoden 2020 P/E:n 18 % diskontolle. EV/EBITDA-kertoimet ovat samoina vuosina 12-33 % alle verrokkien ja DCF-arvoon on 29 % nousuvaraa. Osakekurssi ei vieläkään juuri huomioi älylasikoneliiketoimintaa, joka on tulevien vuosien keskeisin tulosajuri. Ennusteiden epävarmuus on tosin vielä varsin suurta.