Harvia-päivitys - räikein aliarvostus purkaantui viime viikkojen kurssinousun ansiosta

Analyytikon kommentti

Siirryimme reilu kaksi viikkoa sitten Harvian Q3-raportin jälkeen osakkeessa osta-puolelle. Yhtiön osakekurssi on noussut sen jälkeen noin 17 % ja mielestämme räikein aliarvostus on purkaantunut. Toistamme 6,5 euron tavoitehintamme ja päivitämme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Emme tehneet ennusteisiimme muutoksia päivityksen yhteydessä ja suosituksen muutos perustuu puhtaasti viimeisten viikkojen vahvalle kurssinousulle. Kesällä julkaisemamme laaja seurannan aloitusraportti on edelleen ajankohtainen ja sen pääsee lukemaan tästä linkistä.

  • Harvia on kolmanneksi suurin toimija globaalisti 2,7 miljardin euron arvoisella sauna- ja spa-markkinalla, sekä markkinajohtaja 380 MEUR:n arvoisella kiuas- ja saunakomponenttimarkkinalla. Yhtiön tuotevalikoima kattaa laaja-alaisesti kaikki kolme saunatyyppiä: perinteinen sauna, höyrysauna ja infrapunasauna. Yhtiö tarjoaa myös valikoidusti kiukaiden ja saunojen huolto- ja asennuspalveluja Suomessa. Harvia profiloituu sijoittajan näkökulmasta vakaaksi osinkoyhtiöksi. Harviassa yhdistyvät vakaat kasvunäkymät, erinomainen kustannustehokkuus ja kannattavuus, tehokas pääomankäyttö sekä omaan osaamiseen nojaavat vahvat kilpailuedut, mitkä yhdessä mahdollistavat vakaasti kasvavan osinkovirran. Yhtiön riskiprofiili on maltillinen loppukysynnän matalan suhdanneherkkyyden, yhtiön vahvan markkina-aseman sekä joustavan liiketoimintamallin ansiosta.
  • Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä, mutta yhtiö on asettanut tavoitteeksi yli 5 %:n keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon kasvun ja 20 %:n oikaistun liikevoittomarginaalin. Kuluvan vuoden liikevaihtoennusteemme on 62,4 MEUR (kasvu 3,7 %) ja oikaistu liikevoittoennusteemme on 10,9 MEUR (EBIT 17,5 %). Harvian liikevaihto on tänä vuonna kasvanut odotuksiamme nopeammin, mutta suhteellinen kannattavuus on jäänyt hieman odotuksistamme Q2:lla ja Q3:lla. Tämä on johtunut osittain kokonaisten saunaprojektien suhteellisen osuuden kasvusta yhtiön myynnistä, ja näissä on heikompi kannattavuus kuin Harvian perinteisessä leipälajissa eli tuotemyynnissä.
  • Odotamme liikevaihdon kasvavan vuosien 2018-2020 aikana noin 4 %:n vuotuista vauhtia. Harvia jatkaa jakelunsa laajentamista Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa, mikä tarjoaa yhtiölle hyvää kasvupotentiaalia. Myös perinteisen saunan ulkopuoliset kategoriat (infrapuna- ja höysysauna) ovat yhtiön mukaan saaneet uusia päänavauksia ja näemme myös näissä hyvää kasvupotentiaalia. Liikevoittomarginaaliennusteemme vuosille 2019 ja 2020 ovat 18,9 % ja 19,3 %, jotka ovat hieman yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason (EBIT 20 %) alapuolella. Yhtiö on tehnyt tehokkuutta ja logistiikkaa parantavia investointeja Muuramen tehtaalla sekä laajentanut Kiinan tehtaan tuotevalikoimaa, minkä odotamme näkyvän kannattavuuden parantumisena lähivuosina. Yhtiö on myös lanseerannut ensimmäiset Sentio by Harvia premium-mallistot, joilla se tähtää uusiin korkeamman hintapisteen asiakasryhmiin ja keskiostoksen arvon (ja katteen) parantamiseen.
  • Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 14x ja 13x. Vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 13x ja 11x. Harvian tulospohjainen arvostus on mielestämme houkutteleva ja yhtiö on arvostettu käyttämämme verrokkiryhmän tasolle tai hieman sen alapuolelle. Vahva kassavirta ja tase mahdollistavat lähivuosien ennusteidemme mukaan noin 75-90 %:n osingonjakosuhteen ja osinkotuotot ovat ennusteillamme 5,4 % ja 5,8 %. Pidämme viimeisen parin viikon aikana nähdystä osakekurssin nopeasta noususta huolimatta Harvian nykyistä arvostusta houkuttelevana huomioiden yhtiön vahva markkina-asema, vakaat kasvunäkymät, hyvä kannattavuus ja matala riskiprofiili.