Henkilöstöpalvelualan ripeä kasvu jatkuu

Analyytikon kommentti

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto kasvoi kesäkuussa 126 MEUR:oon, missä oli kasvua 11 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-kesäkuussa yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylsi 681 MEUR:oon, mikä vastaa 16 %:n kasvua suhteessa vuoden 2017 H1:n tasoon. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kasvuun, joka vastasi noin 85 %:sta koko alan kasvusta vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Kesäkuussa pelkän henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 108 MEUR ja se kasvoi 12 % vuoden takaisesta. Vastaavat H1’18:n luvut olivat 579 MEUR ja 18 % koko henkilöstövuokrauspalveluille.

Henkilöstövuokrauspalveluiden kuukausitason liikevaihdon kehitys Lähde: Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata vuositasolla, sillä mielestämme se antaa paremman indikaation koko markkinan kehityksestä. Viimeisen 12 kuukauden liikevaihto oli kesäkuussa 1 167 MEUR ja se kasvoi edellisestä kuukaudesta 1,1 % ja 23 % vuodentakaisesta.

Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12kk:n liikevaihdon kehitys Lähde: Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Kasvuluvut eivät olleet meille yllätys ja ne ovat linjassa talouskasvun indikaattorien antaman hyvän, joskin maltillistuvaa talouskasvua indikoivan suhdannekuvan kanssa. Markkinan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä Enersenselle sekä Restamaxin listautumista tavoittelevalle tytäryhtiölle Smilelle, jotka ovat myös molemmat HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. Markkinan voimakas kasvu tarjoaa erinomaisen ympäristön molemmille yhtiöille kasvaa orgaanisesti, mikä on yhtiöiden strategioiden keskiössä. Myös epäorgaaninen kasvu on osa molempien yhtiöiden kasvustrategiaa ja koko alan yrityskauppa-aktiviteetti on korkealla. Näin ollen markkinan kehitys on yhtiöiden kasvun kannalta erittäin myönteistä ja luottamuksemme yhtiöiden lyhyen tähtäimen kasvun jatkumiselle on korkealla.