Investors House hankki kaksi hotellikiinteistöä

Analyytikon kommentti
Inderes

Investors House (IH) kertoi eilen hankkineensa Tradeka-kiinteistöt Oy:ltä kaksi hotellikiinteistöä Porista ja Kotkasta. Hankittavissa hotelleissa on vuokrattavaa pinta-alaa yhteensä 4654 neliötä ja 162 hotellihuonetta. Porin kauppa toteutetaan kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppana ja Kotka kiinteistökauppana. Kohteiden velaton kauppahinta on yhteensä 1,9 MEUR. Omistusoikeudet siirtyivät ja kauppahinta maksettiin sopimuksen allekirjoituspäivänä eli eilen.

Kiinteistöistä Porissa sijaitseva kohde on vuokrattu Rauman Hovi Oy:lle ja Kotkassa sijaitseva Scandicille. Voimassa olevat vuokrasopimukset ovat yhtiön mukaan pitkäaikaisia. IH:lla on aikaisemmin omistuksessaan 2010-luvulla laajennettu ja peruskorjattu hotellikiinteistö Porissa, josta on solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus Scandicin kanssa. IH:n mukaan investointi täydentää sen hotellisalkkua ja hajauttaa yhtiön kiinteistösijoituksia.

Investointi vastaa noin 3 % IH:n kesäkuun lopun kiinteistöjen käyvästä arvosta (noin 72 MEUR sisältäen Orava-omistuksen). Yhtiöllä ei arviomme mukaan ole ongelmaa rahoittaa kauppaa, sillä IH:n omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa vahva 59 % ja kassavarat olivat 3,2 MEUR. Hankitut hotellit ovat käsityksemme mukaan Scandic Kotka, joka on rakennettu vuonna 1992 sekä vuonna 1974 rakennettu ja myöhemmin peruskorjattu entinen Cumulus Pori (nyk. Hotel Bepop). Molemmat näistä sijaitsevat omalla tontilla ja kunto on käsityksemme mukaan kohtuullinen. Ostettujen kohteiden neliöhinta on suhteellisen matala noin 408 euroa ja arviomme mukaan nettovuokratuottotaso on siten suhteellisen korkea. Hotel Bepopin vieressä sijaitsevan IH:n jo aikaisemmin omistaman Scandic Porin nettovuokratuotto-% oli alkuvuonna noin 7,4 % ja arvioimme molempien ostettujen hotellien nettovuokratuottotason hankintahinnalle olevan selvästi tätä tasoa korkeampia. Hankinta siten nostaa hieman IH:n kesäkuun lopun nettotuottoprosenttia (5,4 %). Hankinnalla on pieni positiivinen vaikutus Q4’18 ja lähivuosien operatiivisen tuloksen ennusteisiimme.