Keskon marraskuun myynti kehittyi jälleen positiivisesti Rakentamisen ja Talotekniikan osalta

Analyytikon kommentti

Kesko tiedotti maanantaina, että yhtiön myynti marraskuussa oli 900,1 MEUR kasvaen 1,4 % raportoidusti ja vertailukelpoisen kasvun ollessa 1,6 %. Pidämme vertailukelpoista myynnin kehitystä selvästi kuvaavampana mittarina yhtiön kehitykselle, sillä yhtiö on myös viimeisen vuoden aikana ollut aktiivinen yrityskaupoissa. Luvusta on oikaistu merkittävimpinä erinä Venäjän K-Raudan myynti, norjalaisten kauppiaiden Skattum Handel AS:n sekä Gibling AS:n ostot sekä suljettujen lähikauppojen liikevaihto. Tukkukauppapäiviä oli Suomessa yhtä monta kuin vertailukaudella.

Päivittäistavarakaupan (P&T) myynti kasvoi raportoidusti 0,6 % 458,8 MEUR:oon ja Lähikaupan vertailukelpoisella rakenteella kasvua tuli 2,8 %. Myynti kasvoi jälleen kaikissa ketjuissa, mutta samalla kasvu osoitti lieviä hidastumisen merkkejä (vrt. koko vuosi: raportoitu +1,9 % ja vertailukelpoinen +5,2 %). Ennusteemme odottaa P&T:n myynnin kasvavan Q4:n aikana raportoidusti 3,2 %, joten marraskuu alitti P&T:n osalta hieman odotuksemme.

Rakentamisen ja talotekniikan (R&T) myynti 368,2 MEUR osoitti jälleen selviä piristymisen merkkejä raportoidun kasvun ollessa 6,5 % ja vertailukelpoisen 4,3 %. Q4:llä nähty kehitys on ollut vihdoin hyvää, sillä alkuvuodesta segmentti on selkeästi aliperformoinut Suomen ulkopuolisissa maissa. Muiden maiden vertailukelpoinen kasvu nousi jo lokakuussa 5,4 %:iin ja nyt marraskuussa 4,1 %:iin (vrt. koko vuosi 0,7 %). R&T-segmenttiin kohdistuu lähivuosille tuloskasvuodotuksia ja niiden toteutuminen edellyttää myynnin kääntymistä kestävään kasvuun myös Suomen ulkopuolella. Kasvun kulmakerroin määrittääkin tulosparannuksen suuruutta. Ennusteemme odottaa R&T:n myynnin kasvavan Q4:n aikana raportoidusti 1,8 %, joten näemme R&T:n loppuvuoden ennusteessamme nousupaineita, mikäli R&T:n hyvä kehitys jatkuu myös joulukuussa.

Pienimmän segmentin Autokaupan vertailukelpoinen myynti laski 73,0 MEUR:oon (-15,6 %) ja segmentti kärsi edelleen WLTP-voimaantulosta syyskuun alussa. Lasku oli linjassa odotuksiemme kanssa (Q4: -15 %). Myynnin selvä lasku on johtunut osin viivästyksistä liittyen Volkswagenin automallien viranomaishyväksyntään sekä osin Suomessa tehdyistä veromuutoksista, mikä on ohjannut kysyntää erityisesti käytettyihin tuontiautoihin. Joulukuussa uusien autojen verotus Suomessa kuitenkin muuttui jälleen neutraalimmaksi, mikä voi tuoda pientä helpotusta Keskon Autokaupan joulukuun myyntiin.

Kokonaisuutena Keskon marraskuun myyntiluvut olivat lähellä odotuksiamme P&T:n hieman alittaessa, mutta R&T:n ylittäessä ne. Emme ole tässä vaiheessa tehneet ennustemuutoksia. Jos R&T:n loka-marraskuun hyvä kehitys jatkuu, näemme sen loppuvuoden ennusteissa lievää nousupainetta. Tästäkin huolimatta Keskon osake on näkemyksemme mukaan edelleen kallis, sillä yhtiön pitäisi onnistua ylittämään ennusteemme tulevina kvartaaleina selvästi, jotta nykyistä korkeaa arvostusta (2018e P/E 21x ja 2019e P/E 19x) voidaan pitää perusteltuna.