Kesla-päivitys - suunta säilyy oikeana

Analyytikon kommentti

Keslan viimeaikaiset uutiset ovat vahvistaneet edelleen H1-raportin myötä lujittunutta uskoamme yhtiön tuloskäänteeseen. Hyvin sujuneet FinnMETKO-messut, huomattavasti kasvanut hakkureiden kysyntä ja onnistunut MFG Componentsin maahantuontiliiketoiminnan myynti luovat edellytyksiä odottamallemme kannattavuus-parannukselle. Osakkeen arvostuskertoimet ovat edelleen selvästi alle tason, jota pidämme hyväksyttävänä suhteessa verrokkeihin. Ennustemuutostemme ollessa vain teknisiä säilytämme osakkeen lisää-suosituksen 5,20 euron tavoitehinnalla.

  • Kesla esitteli paljon uutuuksia jokavuotisilla raskaskonealan messuilla (FinnMETKO). Tärkeimpiä lanseerauksia olivat traktorin metsäperävaunun uusi vedonohjausjärjestelmä (joka vaihtaa vaunun vedon suuntaa ja säätää vetonopeutta automaattisesti traktorin mukaan) sekä mallisuojattu autonostureiden sähköinen ja kuljettajakohtaisesti säädettävä ohjausjärjestelmä. Mainitut uutuudet ovat Keslan mukaan saaneet hyvän vastaanoton. Arviomme mukaan traktorivarusteet muodostavat 30 % ja auto- ja teollisuusnosturit 40 % Keslan liikevaihdosta.
  • Hakkureiden markkinat ovat lähteneet hyvään kasvuun. Kesla kertoi muutama viikko sitten hakkureiden (kpl-hinta 100.000-300.000 EUR) kysynnän nousseen viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Sama tahti jatkuu edelleen. Kesla arvelee syiksi omat tuotekehitys- ja markkinointipanostukset, bioenergian käytön lisääntymisen sekä kylmän talven 2017-2018, jolloin markkinoilla havahduttiin haketuskapasiteetin riittämättömyyteen. On huomattava, että vain viiden keskikokoisen hakkurin lisämyynti kasvattaa Keslan liikevaihtoa helposti 2-3 %:lla. Uskomme yhtiön tarkoittavan vähintään tämänkokoista myynnin kasvua.
  • Konepajajärjestelmien myynti saatiin päätökseen. Kesla myi elokuussa MFG Componentsin maahantuontiliiketoiminnan (liikevaihto n. 2 MEUR, EBIT hieman positiivinen) Tools Finland Oy:lle. Myynti viimeistelee Keslan fokusoitumisen metsäliiketoimintaan ja myyty osa irtoaa Kesla-konsernin luvuista 1.10.2018. Kauppahintaa ei ole julkistettu, mutta kaupalla ei yhtiön mukaan ole oleellista tulosvaikutusta. Koska myyty toiminta on arviomme mukaan ollut jonkin verran heikommin kannattavaa kuin muu Keslan liiketoiminta, on vuoden 2019 liikevaihtoennusteemme laskenut 5 %:lla ja käyttökate-ennusteemme 3 %:lla. Ensi vuoden liikevaihdon pro forma -kasvuennusteemme on +7 %, mitä pidämme realistisena mm. hakkurimarkkinan edellä mainitun vahvuuden vuoksi.
  • Keslan osake on edelleen houkuttelevan hintainen. Vuosien 2018-2020 P/E-kertoimet (7x-8x) ja EV/EBITDA-kertoimet (5x-7x) ovat vastaavasti 37-42 % ja 22-24 % alle verrokkiryhmän mediaanin. Pidämme hyväksyttävänä diskonttona 30 % P/E-kertoimella ja 20 % EV/EBITDA-kertoimella, millä perusteella aliarvostus on selvä.