Konsoli- ja PC-peliyhtiöitä hinnoitellaan selvästi mobiilipeliyhtiöitä korkeammilla kertoimilla

Analyytikon kommentti

Tarkastelimme globaalisti pörsseihin listattujen peliyhtiöiden liikevaihtopohjaisia arvostustasoja ja yhtiöiden lähivuosien kasvu- ja kannattavuusennusteita. Jaottelimme yhtiöt kolmeen ryhmään: 1) Mobiilipeliyhtiöt, 2) Konsoli- ja PC-peliyhtiöt sekä 3) Monialustaiset peliyhtiöt, jotka toimivat molemmissa edellä mainituissa segmenteissä. Kokonaisuutena peliyhtiöiden liikevaihtojen odotetaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti ja kannattavuuksien olevan keskimäärin erittäin hyvällä tasolla, vaikka yhtiökohtaiset erot ovat suuria. Myös yhtiöiden arvostuskertoimissa on suuria eroja ja näihin vaikuttavia yhtiökohtaisia tekijöitä ovat mm. yhtiön nykyisen peliportfolion laajuus ja laatu, odotukset tulevia peliprojekteja kohtaan, omistaako yhtiö kehittämiensä pelien IP:t, sekä yhtiön pelien historiallinen track-record.

Mobiilipeliyhtiöiden mediaani EV/Liikevaihto-kerroin on tälle vuodelle 1,8x ja ensi vuodelle 1,9x. Kertoimet ovat selvästi matalampia kuin konsoli- ja PC-peleihin keskittyneillä yhtiöillä. Mobiilipeliyhtiöiden kannattavuuden odotetaan olevan selvästi alemmalla tasolla lähivuosina kuin konsoli- ja PC-peliyhtiöillä, mikä on arviomme mukaan pääasiallinen syy arvostuseroon. Kilpailu mobiilipelialalla on äärimmäisen kireää ja yhtiöt joutuvat usein investoimaan merkittävän osan liikevaihdostaan käyttäjähankintaan ja markkinointiin, mikä rasittaa yhtiöiden kannattavuutta. Mobiilipeliyhtiöistä seurannassamme oleva Next Games arvostetaan tällä hetkellä liikevaihtokertoimella selvästi alle tarkastelussa mukana olevien yhtiöiden mediaanin. Yhtiön lähivuosien kovaa kasvua odottaviin liikevaihtoennusteisiin liittyy tässä vaiheessa kuitenkin todella korkeaa epävarmuutta ja mielestämme yhtiön pitää antaa näyttöjä kasvun toteutumisesta, jotta arvostusero voisi kaventua.

Osakemarkkina arvostaa tällä hetkellä konsoli- ja PC-peliyhtiöitä todella korkeilla liikevaihtokertoimilla (mediaani 2018e-2019e: 6,4x-5,2x). Korkeimman arvostuksen ansaitsevat tällä hetkellä yhtiöt, jotka ovat onnistuneet kehittämään peliportfoliohinsa useita laadukkaita peli-IP:tä, joihin pystytään kehittämään jatko-osia sekä erilaista lisäsisältöä (esim. Take-Two, Frontier, Paradox, CD Projekt). Mediaanitasolla yhtiöiden odotetaan kasvavan lähivuosina 20 %:n vuosivauhtia ja kannattavuuden (EBIT-%) yltävän noin 25 %:n tasolle. Listattujen konsoli- ja PC-peliyhtiöiden odotetaan kasvavan selvästi konsoli- ja PC-pelimarkkinan ennustettua noin 4 %:n vuosittaista kasvua nopeammin. Kovat kasvuodotukset yhdistettynä korkeisiin arvostuskertoimiin eivät jätä tilaa pettymyksille ja kurssiliikkeet voivat olla rajuja, jos yhtiöt eivät onnistu lunastamaan odotuksia. Seurannassamme oleva konsoli- ja PC-peliyhtiö Remedy on arvostettu liikevaihtokertoimella reilusti alle tarkastelussa olevien yhtiöiden kertoimien mediaanin. Mielestämme odotukset yhtiön ensi vuonna julkaistavan Control-pelin menestyksestä ovat maltillisia ja näemmekin yhtiön arvostuksessa nousuvaraa pelimyynnin onnistuessa kohtalaisesti sekä moniprojektimalliin nojaavavan strategian edetessä suunnitelmien mukaan.

Monialustaisten peliyhtiöiden ryhmään on koottuna pelialan jättiläisiä, jotka toimivat arvoketjussa niin pelinkehittäjinä, julkaisijoina kuin osaltaan jakelijoina omien alustojensa kautta. Yhtiöiden laajojen peliportfolioiden ansiosta tulovirrat ovat huomattavasti tasaisempia ja kannattavuus ennustettavampaa kuin yhtiöillä, joiden liikevaihto on riippuvainen yksittäisen pelijulkaisun onnistumisesta. Tällä hetkellä markkinat arvostavat länsimaisia yhtiöitä (EA, Activision, Ubisoft) selvästi aasialaisia verrokkejaan korkeammalle (pl. Tencent). Yhtenä syynä tähän näyttäisi olevan se, että useimpien aasialaisten yhtiöiden kannattavuuden odotetaan jäävän selvästi alle länsimaisen kolmikon lähivuosina. Mediaanitasolla yhtiöiden odotetaan kasvavan lähivuosina noin 7 %:n vauhtia. Kasvuvauhti jää mobiili- sekä konsoli- ja PC-peliyhtiöitä hitaammaksi, mutta liikevaihdon jatkuvuus ja ennustettavuus ovat huomattavasti paremmalla tasolla.