Marimekko-päivitys - positiivinen tulosvaroitus tuli odotuksiamme nopeammin

Analyytikon kommentti

Marimekko nosti perjantaina vuoden 2018 liikevoitto-ohjeistustaan. Totesimme elokuussa julkistetun loistavan Q2-raportin jälkeen, että odotamme liikevoitto-ohjeistuksen nostoa loppuvuodesta, mutta se tuli odotuksiamme nopeammin. Marimekko-brändi näyttää elävän uutta nousua laajemman yleisön ja varsinkin nuorison keskuudessa, mikä tekee yhtiön kasvunäkymistä tällä hetkellä entistä houkuttelevammat. Lisääntynyt näkyvyys katukuvassa ja mediassa näkyvät nyt konkreettisesti myös yhtiön myyntiluvuissa, mikä edelleen ruokkii positiivista kierrettä yhtiön ympärillä. Emme näe järkeväksi taistella tätä trendiä vastaan, vaikka osake on kolminkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana, eikä arvostus ole enää erityisen matala. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja nostamme positiivisten ennustemuutosten johdosta tavoitehintamme 20 euroon (aik. 18).

  • Marimekko nosti elokuussa julkistetun loistavan Q2-raportin jälkeen liikevaihto-ohjeistustaan, mutta jätti liikevoitto-ohjeistuksen ennalleen. Totesimme silloin, että liikevoitto-ohjeistuksen nosto loppuvuodesta on todennäköistä, mutta se tuli odotuksiamme nopeammin. Vahva Q2 johtui osittain ajoituksellisista tekijöistä (mm. myyntikampanjoiden ajoitus ja tukkutoimitusten aikaistuminen), mutta myynnin kehitys on ilmeisesti jatkunut odotuksia paremmin myös ilman näiden ajoituksellisten/kertaluonteisten tekijöiden avustusta. Yhtiö kertoi perjantaina, että ohjeistuksen noston takana oli pääsääntöisesti ennakoitua parempi kehitys Suomen vähittäismyynnissä elokuussa. Uudessa ohjeistuksessa liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi; myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotta korkeampi, arviolta enintään noin 12 MEUR. Liikevaihto vuonna 2017 oli 102 MEUR ja vertailukelpoinen liikevoitto 8,6 MEUR. Liikevaihto-ohjeistus pysyi nyt ennallaan, mutta edellisessä ohjeistuksessa vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan vuoden 2017 tasolla tai korkeampi.
  • Ennusteemme olivat valmiiksi melko hyvin linjassa uuden ohjeistuksen kanssa, mutta yhtiön ympärillä näkyvien positiivisten merkkien lisääntyessä teimme niihin pieniä korjauksia. Ennustamme nyt 2018-liikevaihdon kasvavan 10 % (aik. 9 %) 112,7 MEUR:oon ja vertailukelpoisen liikevoiton nousevan 11,4 MEUR:oon (aik. 10,8 MEUR). Marimekon viimeisen 10 vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvuvauhti on ollut noin 4 % vuodessa ja liikevoittomarginaali noin 6 %. Yhtiö näyttää nyt päässeen jälleen pitkän heikon jakson jälkeen kiinni vahvempaan kasvuvauhtiin ja viimeisen parin vuoden aikana nähtyjen tehostamistoimenpiteiden jälkeen tämä näkyy myös selvästi parempana suhteellisena kannattavuutena. Nostimme vuosien 2019-2020 liikevaihtoennusteitamme ohjeistuksen noston jälkeen 2-4 % ja liikevoittoennusteitamme 7-8 %. Odotamme Marimekon liikevaihdon kasvavan lähivuosina noin 6 % vuotuista vauhtia ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin asettuvan noin 9 %:n tasolle (yhtiön pitkän aikavälin EBIT-tavoite on yli 10 %).
  • Marimekon tulos painottuu normaalisti H2:lle ja etenkin joulumyyntisesonki on yhtiölle tärkeä. Joulumyyntilukuja on usein odotettu aivan vuodenvaihteeseen asti ja vasta sen jälkeen on nähty, kuinka hyvä tilikauden tuloksesta oikein tulee. Tästä syystä liikevoitto-ohjeistuksen ylärajan asettaminen noin 12 MEUR:oon vaikuttaa erikoiselta. Tavanomaisesta kausivaihtelusta poiketen yhtiö arvioi tänä vuonna tuloskertymän painottuvan enemmän Q2:lle ja Q3:lle, minkä lisäksi yhtiö ennakoi Q4:lle ajoittuvan enemmän kuluja kuin vuonna 2017. Yhtiö on luvannut syksyn aikana kertoa, mitä Herttoniemen kiinteistön myynnistä saaduilla varoilla aiotaan tehdä ja uskomme yhtiön suunnittelevan jonkinlaisia kasvu- tai laajentumispanostuksia, joiden ajoitusta voidaan säätää esimerkiksi Q4:lla niin, että liikevoitto-ohjeistuksen 12 MEUR:n yläraja uskallettiin antaa.
  • Päivitetyillä ennusteillamme Herttoniemen kiinteistön myyntivoitosta oikaistut P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 21x ja 19x. Vastaavien vuosien EV/EBIT-kertoimet ovat noin 12x. Tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat noin 15 % kansainvälisistä muotitaloista koostuvan verrokkiryhmän alapuolella. Odotamme yhtiön maksavan 30 % Herttoniemen kiinteistön myyntivoitosta ylimääräisenä osinkona ensi keväänä, mikä tarkoittaa 0,55 euron perusosinkoa ja 0,20 euron lisäosinkoa. Tämä tarkoittaa noin 50 % osingonjakosuhdetta nettotuloksesta ja osinkotuotto on 4,0 %, mikä on lähes kaksinkertainen verrokkiryhmään nähden.