Metsä Board -päivitys - arvostus on jo alhainen, vaikka uutisvirta on ollutkin negatiivista

Analyytikon kommentti

Laskemme Metsä Boardin tavoitehintamme 6,25 euroon (aik. 8,25 euroon), mikä heijastelee negatiivisia ennustemuutoksia ja metsäsektorin viime aikojen heikon uutisvirran myötä noussutta riskitasoa. Nostamme silti Metsä Boardin suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä), sillä osakkeen viime viikkojen erittäin raju alamäki on painanut tuloskertoimet jo hyvin alhaisiksi. Näemmekin osakkeen osingosta ja arvostuskertoimien normalisoitumispotentiaalista muodostuvan tuotto-odotuksen varovaisen houkuttelevana.

  • Arviomme mukaan Metsä Boardin toimintaympäristö on taittumassa kuluvan vuoden erittäin suotuisalta tasolta seesteisemmäksi, sillä makrodata Euroopasta ja Kiinasta on ollut vaisua. Tämä leikkaa parasta terää Metsä Boardin tuotteiden kysynnältä ja vaikeuttaa hinnankorotusten läpipuskemista, vaikka yhtiön päätuoteryhmän ensikuitukartonkien kysyntä ei lähtökohtaisesti olekaan kovin syklistä. Metsä Boardin tuloskasvua tänä vuonna ajaneesta markkinaselluliiketoiminnasta (ml. osakkuusyhtiö Metsä Fibre) uutisvirta on ollut myös viime aikoina negatiivista, sillä Kiinassa havusellun hinta on laskenut ainakin väliaikaisesti ennätyskorkealta tasoltaan (taustalla mm. korkeat varastot). Arviomme mukaan havusellumarkkinan tilanne ja siihen liittyvien riskien nousu on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä Metsä Boardin viime aikojen kurssilaskun taustalla. Emme pidä markkinoiden huolta aiheettomana, sillä Metsä Boardin tulos on melko herkkä havusellun hinnalle ja havusellun hintatrendin pysyvämpi käänne (ml. hintojen lasku Euroopassa) loisi painetta yhtiön tulokseen.
  • Markkinatilanteen nopeasta heikentymisestä huolimatta odotamme Metsä Boardin yltävän Q4-ohjeistukseensa (Q4: oik. liikevoitto paranee Q3:sta). Sen sijaan olemme tarkastaneet Metsä Boardin ennusteitamme vuosille 2019-2020 alaspäin vajaat 10 % lähinnä havusellun hintaennusteisiin liittyen. Arviomme mukaan Metsä Boardin päätuotteiden kysyntä kestää lievässä kasvussa hitaammankin talouskasvun ympäristössä ja myös hinnoittelun osalta tilanne on yhä terve, kun huomioidaan yhtiön päätuoteryhmien hyvät markkinatasapainot ja lyhyellä tähtäimellä rajalliset kapasiteetin lisäykset. Kun tämä kokonaiskuva yhdistetään Husumin tehtaalla olevaan tulosparannuspotentiaaliin, hidastuvaan kustannusinflaatioon ja viime aikojen valuuttakurssien liikkeisiin, on Metsä Boardilla mielestämme mahdollisuus säilyttää kuluvan vuoden tulostaso. Merkittävimpiä Metsä Boardin lähivuosien tulostasoon liittyviä riskejä ovat arviomme mukaan globaalin talouskasvun kestävyys, sellun hinta, kilpailun kiristyminen ja valuutat.
  • Metsä Boardin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat noin 10x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 6x. Arvostus on selvästi Metsä Boardin keskipitkän ajan ja mielestämme yhtiölle hyväksyttävien tasojen alapuolella. Suhteellisesti tulospohjaiset kertoimet ovat alhaalle arvostetun verrokkiryhmän tasolla, mutta portfolionsa (ei paperiliiketoimintaa) ansiosta Metsä Board ansaitsee mielestämme lievän preemion. Myös P/B-luku on painunut siedettävälle tasolle 1,5x (vrt. yhtiön taloudellisten tavoitteiden indikoima pääoman pitkän ajan tuottopotentiaali), vaikka korostammekin, että tasearvostus ei vielä anna osakkeelle suojaa, jos tulostason kestävyyteen liittyvä riski realisoituisi voimalla. Lähivuosien osinkotuottojen arviomme olevan noin 5 %:ssa ja osinkoon liittyvät riskit ovat yhtiön maltillisten investointinäkymien ja vahvan taseen myötä pieniä. Näin ollen osinkotuotosta ja arvostuskertoimien normalisoitumispotentiaalista muodostuva tuotto-odotus alkaa mielestämme olla jo varovaisen houkutteleva riskien noususta huolimatta.