Metson fokus siirtyy kasvuun

Analyytikon kommentti

Tapasimme eilen analyytikkotilaisuudessa Metson vastikään aloittaneen toimitusjohtajan Pekka Vauramon. Tapaaminen ei johtanut ennustemuutoksiin ja Metson osakkeen arvostuspreemioon perustuva vähennä-suosituksemmme sekä 28,0 euron tavoitehintamme on ennallaan. Tapaamisen keskeinen anti oli seuraava:

Strategiassa on odotettavissa hienosäätöä, ei isoja muutoksia. Vauramo totesi, että uutta strategiapohdintaa tullaan tekemän alkuvuodesta, sillä toistaiseksi strategiatyö on ollut enemmän liiketoiminta-aluevetoista eikä se ole antanut kaikkia vastauksia strategiseen asemointiin. Tässä vaiheessa keskeisintä on edellisen toimitusjohtajan Nico Delvauxin alulle paneman päätöksenteon hajauttamisen ja asiakasrajapinnan vastuuttamisen implementointi. Vauramo totesi, että tähän asti Metsoa on johdettu varsin voimakkaasti kannattavuustavoitteilla, eli markkinaosuus ja investointien tekeminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Etenkin tuotekehitys on jäänyt jälkeen kilpailusta, mutta tähän Metso on jo panostanut ja tulee panostamaan aiempaa vahvemmin. Tulokset eivät Vauramon mukaan kuitenkaan näy hetkessä vaan tähän menee vuosia.

Kasvua tultaneen vauhdittamaan akvisitioilla. Vauramo antoi ymmärtää, että kasvu tulee olemaan selvästi aiempaa tärkeämmässä roolissa Metsossa. Metson kaikilla liiketoiminta-alueilla on omat kasvusuunnitelmansa, mutta kasvussa on Vauramon mukaan ollut tähän asti enemmän kyse hyvästä syklistä kuin markkinaosuuden voittamisesta. Metsolla on hänen mielestään paljonkin mahdollisuuksia akvisitioiden tekoon, mihin myös vahva tase antaa eväät. Toisaalta houkuttelevia ostokohteita on Mineralsin puolella selvästi vähemmän kuin Flow Controlissa ja lisäksi syklin huippu ei ehkä ole oikea ajankohta akvisitioille. Vauramo myös totesi, että merkittävä laajentuminen akvisition kautta upstreamiin (esim. porauslaitteisiin) tai downstreamiin (mineraalien käsittelyn myöhempiin vaiheisiin) ei välttämättä ole asiakkaiden intresseissä näiden halutessa kaupallisista syistä jakaa projektejaan useamman toimittajan kesken.

Markkinatilanne on edelleen kohtuullisen suotuisa eikä merkkejä kysynnän hiljenemisestä ole näkyvissä. Mineralsin puolella brownfield-projekteja (laajennuksia, modernisointeja) on liikkeellä paljonkin, mutta greenfield-projektit eli täysin uudet kaivoshankkeet rajoittuvat edelleen etupäässä akkumetalleihin (kupari, litium, koboltti). Vauramo myös muistutti, että korvauskysynnän ajurit Metso Mineralsissa ovat erilaisia kuin Sandvikissa ja Epirocissa. Viime mainittujen toimittamat laitteet (porauskalusto, kuormaajat ja kippiautot/dumpperit) uusitaan 8-10 vuoden välein, kun taas Metson murskaimen käyttöaika voi olla kymmeniä vuosia. Tämän vuoksi Metso Minerals ei tule näkemään vuosien 2011-2014 kaivosinvestointibuumista johtuvaa korvauskysyntäpiikkiä seuraavan muutaman vuoden aikana toisin kuin em. ruotsalaiset verrokkiyhtiöt, vaan kasvu tulee enemmän kulutus- ja varaosista.

Kaikkiaan Vauramon viesti tuntui johdonmukaiselta. Pidämme itsekin perusteltuna, että Nico Delvauxin aloittamien uudistusten toteuttaminen jatkuu eikä suuntaa tältä osin muuteta. Samaten fokuksen kääntäminen kasvuun, tätä turvaaviin akvisitioihin sekä tuotekehitykseen on tarpeen, jotta Metson pitkän aikavälin kilpailuasema paranee ja sijoittajien mielenkiinto yhtiön osakkeeseen pysyy vireillä. Mielestämme Metso voisi käyttää esim. 500 MEUR velkarahaa akvisitioihin ilman, että yhtiön taseasema vaarantuisi. Tällä lisävelalla ja Q3’18:n tilanteella nettovelkaantumisaste kohoaisi 10 %:sta 47 %:iin, omavaraisuusaste laskisi 48 %:sta 41 %:iin ja nettovelat/käyttökate-kerroin nousisi 0,4x:stä 1,7x:ään. Kaikki nämä olisivat mielestämme hyväksyttäviä tasoja. Osakkeen arvostuspreemio on kuitenkin edelleen tuntuva: vuoden 2019 P/E- ja EV/EBITDA-kertoimet (konsensusennusteilla vastaavasti 14x ja 9x) ovat 17-18 % verrokkien mediaania korkeammalla ja osakkeen perusteltu nousuvara vähäinen.