Neo Industrial -päivitys - odotamme parempia ostopaikkoja

Analyytikon kommentti

Nostamme Neo Industrialin suosituksen tasolle vähennä (aik. myy), mutta säilytämme tavoitehintamme 3,75 eurossa, sillä emme tehneet ennustemuutoksia päivityksen yhteydessä. Selvän (noin 13 %:n) kurssilaskun jälkeen osakkeen merkittävin laskuvara on mielestämme jo realisoitunut ennusteidemme valossa. Kokonaisuutena epävarmuus ja riskit ovat lyhyellä tähtäimellä yhä koholla, joten pysymme varovaisella kannalla maltillisesta liikevaihtopohjaisesta arvostuksesta huolimatta.

  • Neo Industrialin markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaista muutosta lyhyellä tähtäimellä ja arviomme mukaan kysyntä on yhä kokonaisuutena kohtuullisella tasolla. Yhä käynnissä oleva sähkönsiirtolinjojen osittainen siirtäminen maan alle ajaa maakaapelin kysyntää ja tuo yhtiölle tuntuvaa liikevaihtokuormaa lähivuosille. Yhtiön ilmoittamien tilausten valossa näiden suurjännitteisten voimakaapelien kysyntätilanne näyttää jatkuvan suotuisana. Neo Industrialilla on sen sijaan asennuskaapelien puolella ollut käyttämätöntä kapasiteettia ja yhtiön kommentit Q2-tuloksen yhteydessä viittasivat käsityksemme mukaan etenkin tällä osa-alueella markkinan hiljentymiseen. Toistaiseksi tuntuvia markkinan hidastumisen viitteitä ei ole ilmassa, mutta toisaalta on huomioitava se, että syklin huippu näyttää markkinaindikaattorien mukaan olevan takana.
  • Kuluvana vuonna yhtiön tulostaso jää heikoksi etenkin Q1:n heikon tuloskunnon takia. Myöskään loppuvuoden osalta odotukset eivät ole korkealla, sillä hiljentyneen kysynnän lisäksi Q3-tulosta rasittavat korkeat raaka-aineiden hinnat. Arviomme mukaan kaapelin valmistuksen kannalta keskeisten raaka-aineiden (alumiini ja kupari) loppukevään ja kesän hintapiikkien vaikutus heijastuu etenkin Q3:n tulostasoon. Neo Industrialilla ei ole varsinaista ”kovaa” tilauskantaa, mikä yhdessä volatiilien metallien hintojen kanssa takaa sen, että näkyvyys liiketoimintaan on kroonisesti lyhyt. Kysyntänäkymät ovat kuitenkin mielestämme vähintäänkin kohtuulliset ensi vuoden osalta ja odotamme vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan 2 % 107 MEUR:oon. Mikäli markkinoiden hiljentyminen jatkuisi tai vauhdittuisi loppuvuoden aikana, olisi ennusteessamme laskuvaraa. Ensi vuoden tulosnäkymää parantaa viime aikoina laskeneet metallien hinnat. Kuitenkin Venäjälle ja mm. Rusalin pääomistajalle mahdollisesti asetettavat pakotteet voivat sekoittaa etenkin alumiinimarkkinoita ja nostaa hintoja. Metallien korkean volatiliteetin takia ensi vuoden tulosparannukselle ei mielestämme voi vielä tässä vaiheessa vuotta antaa kovin suurta painoarvoa. Ennusteemme ensi vuoden liikevoitolle on 3,1 MEUR.
  • Lyhyen tähtäimen heikosta tuloskunnosta johtuen kuluvan vuoden arvostustaso (EV/EBITDA 6,3x) on mielestämme liian korkea. Selvän tulosparannuksen huomioivat vuoden 2019e kertoimet P/E 17x ja EV/EBITDA 5,4x kertoimet eivät nekään ole mielestämme houkuttelevalla tasolla. Tavoitehintamme heijastelee 0,3x EV/S-kerrointa, joka on ollut yhtiölle historiallisesti hyväksyttävä taso tuloskunnon ollessa heikolla tasolla. Mikäli yhtiö saisi tuloksensa nostettua lähellekään potentiaaliaan, voisi osakkeessa olla selvää nousuvaraa, mutta toisaalta syklin vaihe ja yhtiön markkinakommentit huomioiden riskit liikevaihtotason laskulle ovat ilmeiset. Mielestämme nämä puoltavat toistaiseksi varovaisuutta osakkeen suhteen ja jäämme odottamaan parempia ostopaikkoja.