Next Games -päivitys - odota tulevan rahoitusjärjestelyn ehtoja

Analyytikon kommentti

Laskemme Next Gamesin tavoitehinnan 1,2 euroon (aik. 2,0 euroa) ja nostamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy). Yhtiön osakekurssi on laskenut noin 47 % edellisestä päivityksestämme (5.11.2018), mutta yhtiön nykytilanteessa arvostukselle on vaikea löytää tukitasoja. Next Gamesin osakkeen arvo on hyvin riippuvainen tulevan rahoitusjärjestelyn ehdoista sekä Our Worldin ja tulevien pelijulkaisujen menestyksestä, joihin ei ole tällä hetkellä minkäänlaista näkyvyyttä. Arvioimme yhtiön tarvitsevan yli 20 MEUR lisää omaa pääomaa uusiin pelijulkaisuihin nojaavan strategiansa toteuttamiseksi ja yhtiön nykyisellä markkina-arvolla (23 MEUR) tämä tarkoittaa todennäköisesti merkittävää diluutiota vanhojen osakkeenomistajien omistuksiin. Mielestämme osaketta on parempi seurata sivusta ainakin siihen asti, kunnes tulevan rahoitusjärjestelyn ehdoista saadaan tietoja, vaikkakin yhtiön selvästi laskenut arvostus nostaa esiin myös mahdollisen yritysjärjestelykortin.

  • Next Gamesin Q3-tulos (EBIT -10,7 MEUR) oli todella heikko, kun Our World-pelissä ilmaantuneet tekniset ongelmat pilasivat Next Gamesin peliin tekemien massiivisten markkinointipanostusten odotetut vaikutukset. Yhtiön kassa oli Q3:n lopussa noin 9 MEUR ja yhtiö kertoikin harkitsevansa eri vaihtoehtoja vahvistaakseen taloudellista asemaansa. Näkemyksemme mukaan yhtiön vaihtoehdot tulevan rahoitusjärjestelyn suhteen ovat osakeanti, yhtiön myynti teolliselle ostajalle tai jokin muu vaihtoehtoinen rahoitusjärjestely (pääomalaina, vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön lisenssikumppaneilla (esim. AMC) on strateginen intressi rahoittaa yhtiötä, mutta emme usko, että lisenssikumppanit haluaisivat nousta omistuksellaan määräävään asemaan yhtiössä mahdollisen suuren osakeannin myötä. Tämän vuoksi jokin vaihtoehtoinen oman pääoman ehtoinen rahoitusjärjestely voi olla mahdollinen. Nykyisten omistajien kannalta on mielestämme vaikea nähdä skenaariota, jossa rahoitusta saataisiin kerättyä edullisin ehdoin. Next Gamesin selvästi laskeneen markkina-arvon myötä ei ole mielestämme poissuljettua, että jokin taho olisi kiinnostunut ostamaan yhtiön kokonaan itselleen. Pidämme kuitenkin rahoituksen järjestymistä tällä hetkellä selvästi todennäköisempänä kuin yrityskauppaskenaariota.
  • Emme tehneet päivityksen yhteydessä ennustemuutoksia. Odotamme vuonna 2019 yhtiön liikevaihdon kasvavan 95 % 70 MEUR:oon, mutta käyttökatteen olevan -15,6 MEUR tappiollinen. Ennusteessamme Our World (lv. 30 MEUR, myyntikate 6,6 MEUR) ja NML (lv. 21 MEUR, myyntikate 6,1 MEUR) eivät riitä kannattelemaan yhtiötä sen nykyisellä kulurakenteella, kun lisäksi Blade Runner-pelin (Q2’19) ja NBCUniversalin pelin (Q4’19) julkaisuihin käytettävät markkinointipanostukset painavat tulosta.
  • Next Gamesin uusiin pelijulkaisuihin nojaava strategia on vielä suhteellisen alkuvaiheessa, sen onnistumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja strategian toteuttaminen ei onnistu ilman uutta rahoitusta. Nykytietojen valossa emme pidä Next Gamesin tuotto/riski-suhdetta riittävänä, vaikka rahoituksen varmistuessa ja yhtiön strategian onnistuessa osakkeessa olisi selkeää nousupotentiaalia. Yhtiön nykyisellä tappiotahdilla ja rahoitusjärjestelyyn liittyvän epävarmuuden ympäröimänä osakkeen arvostukselle ei löydy selkeitä tukitasoja ja osakkeen liikkeet voivat olla voimakkaita.