Panostaja Q3 - ei suurta dramatiikkaa

Analyytikon kommentti

Panostajan Q3-raportti jäi kokonaisuutena hieman odotuksistamme. Fokuksemme oli erityisesti ”tulokkaissa” eli Carrot Palveluissa ja Oscar Softwaressa. Carrotin ensimmäinen neljännes jäi vaisuksi, mikä ei kuitenkaan muuta oleellisesti kokonaiskuvaa. Sen sijaan Oscar Softwaren Q3 oli vakuuttava ja näkymät ovat hyvät. Granon Q3 oli lievä pettymys, mutta näkemyksemme yhtiön arvosta ei muuttunut paljoa. Olemme päivittäneet osien summa -laskelmamme ja laskeneet tavoitehintamme 1,10 euroon (aik. 1,15 euroa). Osakkeen laskettua sen tuotto-odotus (osinko huomioiden) on kuitenkin mielestämme kohtuullinen, joten nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä).

Panostajan selvästi arvokkain omistus on Grano (omistusosuus 52,8 %), minkä takia sen kehitys on erityisen kriittistä. Granon liikevaihto kasvoi Q3:lla 32,1 MEUR:oon (+39 %) yritysostojen tukemana, mutta jäi alle 33 MEUR:n ennusteestamme. Q3-liikevoitto oli 1,8 MEUR (Q3’17: 1,4 MEUR), mikä jäi hieman 2,0 MEUR ennusteestamme. Sen sijaan käyttökate 3,9 MEUR oli linjassa odotuksiemme kanssa. Granon Q3-tulosta sekoittivat poikkeukselliset erät, jotka kuitenkin kumosivat lopulta toisensa. Osana tuotannon uudelleenjärjestelyjä myytyjen koneiden myyntivoitot 0,4 MEUR ja Neon2:n lisäkauppahinnan oikaisu 0,2 MEUR paransivat tulosta, mutta tämän summan yhtiö hukkasi projektiongelmiin suurkuva-asennusliiketoiminnassa (teki 0,6 MEUR tappiota, normaalisti voitollinen). Kokonaisuutena Granon Q3 ei ollut vakuuttava, mutta kuitenkin kohtuullinen. Mielestämme Panostajan Grano-omistuksen arvo on nyt 34,0 MEUR (aik. 34,8 MEUR).

Mielenkiintomme kohdistui Q3:n yhteydessä erityisesti Carrotiin ja Oscariin, koska näistä uusista hankinnoista on vielä rajallisesti tietoa. Carrotin liikevaihto oli Q3:lla vain 6,7 MEUR, mikä oli meille selkeä pettymys (ennuste noin 8,7 MEUR). Taustalla on Uudenmaan tappiolliseksi painuneen teollisuusliiketoiminnan alasajo. Tämä heijastui myös liiketulokseen, joka oli 0,2 MEUR tappiolla jääden kauas ennusteestamme 0,4 MEUR. Yhtiössä on käynnissä kehityshankkeita, jotka ovat osaltaan rasittaneet kannattavuutta, minkä lisäksi tulos sisälsi 0,2 MEUR:n kuluja yrityshankintaan liittyen. Tulos oli kuitenkin meille selkeä pettymys, mutta se ei kuvaa liiketoiminnan todellista kannattavuutta. Olemme laskeneet hieman ennusteitamme ja arviotamme yhtiön arvosta.

Pääosin odotuksiamme heikomman raportin valopilkku oli mielestämme Oscar Software. Yhtiön taival Panostajan ohjauksessa alkoi odotuksiemme mukaisesti ja Oscar teki Q3:lla reilun 2,1 MEUR:n liikevaihdolla nollatason liiketuloksen. Tämä sisälsi kuitenkin 0,3 MEUR yrityshankintaan liittyviä kuluja, joten operatiivinen liikevoittoprosentti oli noin 14 %. Yhtiön toimitusjohtaja Simo Salmisen esitys Panostajan tulosjulkistustilaisuudessa oli mielestämme myös varsin vakuuttava, ja yhtiön tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta. Tässä vaiheessa emme kuitenkaan ole tehneet muutoksia näkemykseemme yhtiön arvosta.

Arvotamme Panostajaa sen omistuksien kautta osien summa -laskelmalla, johon teimme pääasiassa lievästi negatiivisia muutoksia Q3-raportin jälkeen. Tavoitehintamme lasku heijastelee näitä muutoksia. Tilikauden lopun lähestyessä sijoittajat keskittyvät varmasti enemmän myös osinkoon, jonka odotamme olevan 0,05 euroa tilikaudelta. Tämä antaa osakkeelle noin 4,8 %:n osinkotuoton ja pitää tuotto-odotuksen kohtuullisena, vaikka lyhyellä aikavälillä emme näekään osakkeelle selkeitä triggereitä (ylös tai alas).