Panostaja Q4 torstaina - lieviä huolenaiheita

Analyytikon kommentti

Sijoitusyhtiö Panostaja julkistaa poikkeavan tilikautensa tilinpäätöksen torstaina kello 9:00. Panostajalla on yhdeksän sijoituskohdetta, joissa yhtiöllä on määräysvalta (omistus >50%). Q4-tulos on perinteisesti suhteellisen tärkeä yhtiön sijoituskohteille, mutta konsernin tuloksen tiedetään jo olevan heikko Helakeskuksen 3,0 MEUR:n alaskirjauksen takia. Erityisesti meitä kiinnostaa jälleen Panostajan ylivoimaisesti suurimman sijoituskohteen eli Granon tuloskehitys, johon liittyy Q4:llä merkittävää epävarmuutta. Tilinpäätöksen yhteydessä sijoittajia kiinnostaa myös osinkoehdotus, jonka ennustamme nousevan 0,05 euroon/osake (2017: 0,04 euroa).

Odotamme Panostajan liikevaihdon olleen Q4:llä noin 57 MEUR ja liiketuloksen olleen lähellä nollaa, koska Helakeskuksen 3 MEUR:n alaskirjaus painaa tulosta. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta, eikä se vaikuta osien summassa Helakeskus-omistukselle antamaamme 0,1 MEUR:n arvoon. Odotamme pienempien sijoituskohteiden tulostason olevan pääasiassa Q4’17-vertailukauden tasolla, joskin Hyggan (ent. Megaklinikka) odotamme parantaneen selvästi heikosta vertailukaudesta. Uusien sijoituskohteiden eli Carrotin ja Oscarin odotamme tekevän 0,2 MEUR:n ja 0,3 MEUR:n liikevoitot. Carrotin toimitusjohtaja on paikalla tulosjulkistustilaisuudessa, joten toivomme saavamme uutta tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja näkymistä. Panostaja kertoi jakson päättymisen jälkeen Ecosirin 1,4 MEUR:n myyntivoitosta, joka kuitenkin kohdistuu Q1’19-tulokseen. Lisäksi odotamme lisätietoja Panostajan vähemmistösijoituksesta Gugguu-lastenvaateyhtiöön.

Panostajan ylivoimaisesti tärkein omistus on Grano, josta yhtiö omistaa noin 53 %. Granon kannattavuutta on pyritty nostamaan suuren konsolidaatiokierroksen jälkeen 4,0 MEUR:n tehostamisohjelmalla, jonka vaikutuksien pitäisi olla Q4:llä näkyvissä. Q4 on myös perinteisesti kausiluontoisesti hyvä jakso, joten Granolla pitäisi olla kaikki edellytykset hyvään tulokseen. Markkinatilanne on kuitenkin arviomme mukaan ollut jälleen haastava Suomen talouskasvun hidastuttua, minkä takia olemme hieman huolestuneita Granon kannattavuudesta. Odotamme Granon liikevaihdon kasvavan voimakkaasti noin 34 MEUR:oon ja käyttökatteen nousevan noin 4,7 MEUR:n tasolle (Q4’17: 4,0 MEUR). Käyttökatemarginaalin odotamme siis olevan 13,9 % (Q4’17: 12,0 %), mikä on toimialalla erittäin hyvä taso, mutta kaukana Granon historiallisista tasoista. Granon toiminnan tehostuminen ja kannattavuuskehitys ovat raportin avainkohtia, vaikka mielestämme aikaisemmin spekuloimamme mahdollinen listautuminen vuoden 2019 aikana ei tule tapahtumaan osakemarkkinoiden merkittävästi heikentyneen tilanteen takia. Granon uudeksi toimitusjohtajaksi on vasta valittu Mikko Moilanen, joka tulee Suunnolta.

Suomen talouskasvunäkymän päälle on kasautunut viime aikoina tummia pilviä, minkä takia Panostajan kommentit sijoituskohteiden toimintaympäristön kehityksestä ovat poikkeuksellisen mielenkiintoisia. Varsinaisia tulosohjeistuksia Panostaja ei ole perinteisesti antanut, joten näiden kommenttien pohjalta joudumme tarkastelemaan sijoituskohteiden tilikauden 2019 ennusteita mahdollisesti uudessa valossa. Emme odota näkymissä yleisesti suuria muutoksia, mutta tietty varovaisuus todennäköisesti heijastuu kommentteihin aiempaa enemmän. Panostajan toimitusjohtaja on myös vaihtumassa vuodenvaihteessa, kun Juha Sarsama siirtyy sijoitusjohtajaksi ja nykyinen varatoimitusjohtaja Tapio Tommila nousee toimitusjohtajaksi. Emme odota merkittäviä linjamuutoksia, mutta on mielenkiintoista kuulla myös uuden toimitusjohtajan näkemyksiä Panostajan kehityssuunnasta ja mahdollisista tarkennuksista strategiaan.