Piippo aloittaa yt-neuvottelut

Analyytikon kommentti

Piippo tiedotti eilen aloittavansa yhteistoimintamenettelyn tuotannon mahdolliseen väliaikaiseen supistamiseen liittyen. Yhtiön tavoitteena on sopeuttaa tuotantoa vallitsevaan markkinatilanteeseen ja turvata toiminnan kilpailukyky ja kannattavuus. Markkinatilanne on ollut maataloutta palvelevalla Agrin markkinalla hyvin haastava ankaran globaalin kuivuuden vuoksi.

Yhtiö harkitsee tuotannon supistamista ja henkilökunnan lomauttamista enintään 90 päiväksi sekä väliaikaisia muutoksia henkilöstön työtehtäviin, työmenetelmiin tai töiden ja työtilojen järjestelyihin. Yt-neuvottelut koskevat kaikkia yhtiön henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta kuluttajaliiketoiminnan henkilöstöä. Lomautusten kesto tarkentuu neuvottelujen edetessä. Arviomme mukaan neuvotteluiden lopputulokset ovat tiedossa noin 5 viikon kuluttua.

Olemme arvioineet globaalisti markkinoihin vaikuttaneen kuivuuden synnyttäneen tuottajille ja jakelukanaviin ylikapasiteettia, minkä takia myös tuleva kausi on haastava kysynnän osalta. Arviomme mukaan ylikapasiteetti voi johtaa myyntihintojen laskuun markkinatoimijoiden pyrkiessä eroon varastoistaan. Nämä tekijät huomioiden, on mielestämme perusteltua, että Piippo ajaa tuotantoa alas loppuvuonna, jolloin se tyypillisesti valmistaa kapasiteettia varastoon seuraavaa kautta varten. Alhaisemman tuotannon myötä lomautukset ovat mielestämme perusteltuja ja positiivista potentiaalisten säästöjen vuoksi. Kausiluontoisesti H2 on yhtiölle hiljaisemman kysynnän aikaa, mutta olemme arvioineet yhtiön panostusten kannattavuuteen (pääasiassa säästöt) H2:lla pitävän koko vuoden liiketuloksen positiivisena vertailukautta matalammasta H2:n liikevaihtokuormasta huolimatta. Näin ollen tiedotteella ei ole vaikutusta näkemykseemme osakkeesta.