Ponsse-päivitys - sadonkorjuun aika

Analyytikon kommentti

Metsäkoneiden kysynnällä on edelleen lukuisia kasvuajureita ja Vieremän laajennusinvestoinnin käyttöönoton jälkeen Ponssella on edellytyksiä markkinaosuuden maltilliseen kasvattamiseen. Ennustejaksomme lopulla tuloksen kasvuvauhti kuitenkin hidastuu selvästi. Ponssen osake on varsin täyteen hinnoiteltu sekä suhteessa fundamentteihin että verrokkeihin. Toistamme osakkeelle aiemmin antamamme vähennä-suosituksen uudella 30,00 (aik. 30,50) euron tavoitehinnalla. Laatimamme laaja yhtiöraportti Ponssesta on luettavissa tästä linkistä.

  • Ponssen tuotteiden kysynnällä on monia kasvuajureita, joista tärkeimmät ovat puun globaalien hakkuuvolyymien kasvu, hakkuiden etenevä koneellistuminen sekä tavaralajimenetelmän markkinaosuuden kasvu. Yhteenlaskettuina em. tekijät pitävät Ponssen uusien koneiden kohdemarkkinan keskimäärin 6 %:n vuosikasvussa 2018-2020 tahdin kuitenkin hidastuessa 2 %:iin vuonna 2021 globaalin rakentamisen kasvun hidastuessa, Kiinan puuntuonnin vähetessä ja siten myös Venäjän metsäkonemarkkinan kasvun hidastuessa. Lähivuosina yksittäisistä markkinoista nopeimmin kasvavat Venäjä ja Brasilia. Etenevä digitalisoituminen kasvattaa puunkorjuu-teknologian ja siihen liittyvien palvelujen markkinaa mm. uuden sensoriteknologian, data-analytiikan ja reaaliaikaisen tiedonvälityksen avulla. Ponssen kuluvana vuonna valmistuva laajennusinvestointi Vieremällä kasvattaa yhtiön kapasiteettia arviomme mukaan 35 %:lla ja antaa yhtiölle mahdollisuuden nostaa globaalia markkinaosuutta vuodelle 2018 ennustamastamme reilusta 27 %:sta vuoden 2021 vajaaseen 32 %:iin.
  • Ennustamme Ponssen liikevaihdon kasvavan vuosina 2018-2021 keskimäärin 9 %:n tahtia laajennusinvestoinnin mahdollistaessa nopean kasvun ja markkinatilanteen säilyessä suurimman osan aikaa hyvänä. Odotamme uusien koneiden myynnin kasvavan keskimäärin 9 %:n, vaihtokoneiden myynnin 7 %:n ja huoltoliiketoiminnan 10 %:n vuositahtia, joten liiketoimintamixissä ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kasvun jatkuessa odotamme konsernin liikevoittomarginaalin kohoavan vuoden 2018 11,1 %:sta vuoden 2019 11,7 %:iin ja vuoden 2020 11,9 %:iin ennen kuin kasvun hidastumisen kohottamat hintapaineet kääntävät marginaalin laskuun vuonna 2021 (11,1 %). Koko jakson 2018-2021 osakekohtaisen tuloksen kasvuvauhti on reipas eli 12 % vuodessa. Muutokset aiempiin ennusteisiimme ovat kuitenkin pieniä (0-1 %).
  • Ponssen osake on vuosien 2018-2020 P/E- ja EV/EBITDA-kertoimilla hinnoiteltu lähelle verrokkiryhmän mediaania. Nousuvaraa DCF-arvoon on 7 %. Diskonttotekijöiden (mm. verrokkeja alhaisempi jatkuvan liiketoiminnan osuus ja osakkeen heikompi likviditeetti) vuoksi pidämme kuitenkin osaketta täyteen hinnoiteltuna ja perusteltua nousuvaraa sen vuoksi pienenä.