Privanet-päivitys - kasaantuneet ongelmat heikentävät jo perustuksia

Analyytikon kommentti

Laskemme Privanetin tavoitehinnan 1,00 euroon (aik. 1,60 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksen. Olemme leikanneet tulosennusteitamme rajusti markkinatilanteen ja näkymien mielestämme heikennyttyä selvästi. Yhtiön maine on ottanut lisää osumia tapaus Lapikseen liittyen ja edessä on mahdollisesti kallis oikeudenkäynti yhtiön vastuusta Erottaja-sijoittajille. Vaikka yhtiön markkina-arvo on kutistunut vain 15 MEUR:oon ja pohja voi olla lähellä, jäämme odottamaan todisteita tuloskunnon parantumisesta, aikaisempien virheiden hallintaan saamisesta ja muutosprosessin onnistumisesta. Sijoittajien luottamus on ymmärrettävästi heikko, ja yhtiöllä jälleen paljon todistettavaa.

  • Olemme leikanneet lähivuosien tulosennusteita voimakkaasti (noin -40 %), koska markkinatilanne on heikentynyt selvästi ja epävarmuus lähivuosien kehityksen suhteen on kasvanut merkittävästi. Sijoittajien riskinottohalukkuus on laskenut, mikä arviomme mukaan heijastuu myös listaamattomiin sijoituksiin sekä joukkorahoitusmarkkinaan. Erityisenä riskinä näemme Privanetin oman taseen kautta tekemät sijoitukset, joihin meillä ei ole näkyvyyttä. Suhteellisen korkean kulurakenteen liiketoimintamalli nojaa edelleen tasesijoituksien tuottoihin, joihin liittyvä epävarmuus on kasvanut arvostustasojen tultua voimakkaasti alas viime aikoina (arvonnousun saavuttaminen on vaikeampaa). Lisäksi ennusteita painoi merkittävästi se, etteivät yhtiön joukkorahoitusalustat (Around ja RealInvest) ole kehittyneet vuonna 2018 odotuksiemme mukaisesti. Odotamme edelleen tuloksen elpyvän ensi vuonna (2018e liiketulos 1,2 MEUR), mutta jäävän historiallisista tasoista (2017: 4,8 MEUR). Ennustamme nyt 2019 liiketuloksen olevan 2,4 MEUR (aik. 3,8 MEUR). Näkyvyys Privanetin tuloskehitykseen on todella heikko, ja huonossa skenaariossa yhtiö joutuu vielä antamaan toisen tulosvaroituksen vuoden 2018 tuloksesta.
  • Pidämme Privanetin arvokkaimpana osana Around-joukkorahoitusalustaa. Kilpailu joukkorahoitussektorilla on kiristynyt, ja näkemyksemme mukaan Around on menettänyt markkinaosuuksia. Aroundin kautta on kerätty alkuvuoden aikana noin 14 MEUR, minkä lisäksi käynnissä on Before Holding-rahoituskierros (tavoite 1,0 MEUR). Koko vuoden 2018 saldo jää siis selvästi viime vuodesta (2017: 21,7 MEUR) samalla, kun joukkorahoitusmarkkina on käsityksemme mukaan jatkanut voimakasta kasvuaan. Aroundin arvoa on hankala määrittää, koska pääomien keräämiseen käytetään Privanetin myyntivoimaa, mikä tekee kulujen kohdistamisesta erittäin vaikeaa. Arvo on joka tapauksessa näkemyksemme mukaan laskenut volyymien ja markkina-aseman heikentymisen myötä. Sen sijaan Privanetin Norjan sivuliikkeen toiminta alkoi lokakuussa paikallisella Around-rahoituskierroksella (Wiral), joka onnistui hyvin (keräsi 5,7 MNOK). Norjan toiminta on saatu käyntiin, mutta menestys määräytyy pidemmällä aikavälillä.
  • Privanetin vuosien 2018 ja 2019 P/E-luvut ovat 17x ja 8x tasolla päivitetyillä ennusteillamme. Ensi vuoden kerroin on matala, mutta finanssisektorin arvostukseen nähden Privanet ei ole mielestämme selvästi aliarvostettu erittäin korkea riskiprofiili huomioiden. Privanetin käypää arvoa ei voi tällä hetkellä luotettavasti määrittää, koska yhtiön kestävästä tuloskunnosta ei ole näyttöjä ja yhtiö on muutenkin poikkeuksellisessa tilanteessa. Lapis-oikeudenkäynnin lopputulemaa on erittäin vaikea arvioida, ja mahdolliset vahingonkorvaukset voivat olla korkeitakin (merkittävä lisäriski). Lisäksi mainehaitat voivat lopulta olla vielä rahallisia vahinkoja suurempia toimialalla, jolla maine on kilpailutekijä. Vaikka Privanetin markkina-arvo (noin 15 MEUR) on laskenut pohjamutiin, emme näe vieläkään selkeitä syitä kääntää näkemystämme positiiviseksi. Odotamme yhtiöltä näyttöjä tuloskunnosta ja aikaisempien syntien sovittamista. Potentiaalia yhtiöllä on mielestämme paljon parempaan, mutta toistaiseksi näytöt puuttuvat.