Ramirent ostaa SRV:n kalustonvuokrausyhtiön

Analyytikon kommentti
Inderes

Ramirent tiedotti eilen sopimuksesta, jossa yhtiö ostaa SRV:n sisäisen kalustonvuokrausyhtiön ja solmii SRV Yhtiöiden kanssa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen. SRV Kalusto Oy on toiminut SRV:n sisäisenä kalustonvuokrausyhtiönä kattaen noin neljäsosan SRV:n kalustonvuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä työmaapalveluista. Vuonna 2017 SRV Kalusto Oy:n liikevaihto oli noin 8 MEUR ja liikevoitto 2,5 MEUR. Yhtiön velaton kauppahinta on 21 MEUR ja se maksetaan käteisellä.

Kauppa on hyvin linjassa Ramirentin konevuokraukseen keskittyneen, pääoman tehokasta käyttöä korostavan strategian kanssa. Pidämme yrityskaupan hintaa suhteessa liikevaihtoon melko korkeana (EV/S 2,6x), mutta se on perusteltavissa SRV Kaluston korkealla kannattavuudella sekä kauppaan liittyvällä pitkäaikaisella yhteistyösopimuksella, jolla Ramirent varmistaa itselleen laajemman ja vahvemman asiakassuhteen SRV:n kanssa, joka on Suomen 3. suurin rakennusliike.

Arviomme mukaan sopimuksen tulosvaikutus jää lähivuosien osalta suhteellisen pieneksi, eikä se siten aiheuta tarvetta merkittäviin ennustemuutoksiin. SRV Kalusto Oy:n liikevaihto vastaa noin 1 %:n osuutta Ramirentin vuodelle 2019 ennustamastamme liikevaihdosta ja noin 3 % liikevoitosta. Lisäksi arvioimme, että laajemman yhteystyösopimuksen liikevaihtovaikutukset nähdään vasta asteittain, sillä oletamme SRV:n solmineen jo nykyisen käynnissä olevan tuotannon osalta suurilta osin sitovat kalustonvuokraussopimukset.

Suhtaudumme Ramirentin osakkeen näkymiin jo varovaisen positiivisesti ja nostimme viime viikon päivityksen yhteydessä osakkeen suosituksen lisää-tasolle. Odotamme konevuokrauksen kysynnän taittuvan laskuun Ramirentin päämarkkinoilla ensi vuonna, minkä vuoksi näemme tuloksessa selvää laskupainetta. Markkina hinnoittelee nyt kuitenkin Ramirentin syklistä riskiä omiin ennusteisiimme, aiempiin syklisiin pohjiin, sekä yhtiön yli syklin katsoviin arvostuskertoimiin nähden jo riittävällä painolla ja näemme siksi osakkeen tuotto/riski-suhteen jo positiivisena. Korostamme kuitenkin, että näkyvyys syklisen käänteen ajoitukseen, syvyyteen ja eritoten kestoon on vielä heikko ja näemme konsensusennusteissa vielä merkittävää laskuvaraa. Päivitys on luettavissa täältä.