Raute-päivitys - odotettu tulosvaroitus kavensi osakkeen nousuvaraa

Analyytikon kommentti

Toistamme eilen positiivisen tulosvaroituksen antaneen Rauten tavoitehintamme 32,00 euroon, sillä tulosvaroitus oli jo ennusteissamme ja ennustemuutokset jäivät lopulta melko pieniksi. Laskemme kuitenkin Rauten suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää), sillä osakkeen nousuvara suhteessa tavoitehintaamme on kaventunut eikä osakkeen tuotto/riski-profiili puolla mielestämme enää tässä vaiheessa lisäostoja.

  • Raute antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden liikevaihdostaan ja liikevoitostaan. Yhtiö odottaa nyt liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna suhteessa viime vuoteen ja liikevoiton paranevan viime vuodesta (aik. liikevaihto ja liikevoitto ovat viime vuoden tasolla). Vuonna 2017 Raute teki 148 MEUR:n liikevaihdolla 11,2 MEUR:n liikevoiton. Liikevaihto-ohjeistuksen noston taustalla oli yhtiön mukaan 1) hyvän kysynnän ansiosta aikaistettu projektien toteutus 2) tilauskannan ajoitukseen liittyvän epävarmuuden pienentyminen. Tulosohjeistuksen nostoa selitti taas liikevaihto-ohjeistuksen nosto. Uusi ohjeistus perustuu oletukseen, jonka mukaan työmarkkinatilanne ei aiheuta merkittäviä yllätyksiä loppuvuoden aikana. Arvioimme jo Q1-kommentissamme Rauten kuluvan vuoden ohjeistuksen olevan turhan varovainen ja odotimme yhtiön nostavan ohjeistustaan kesän tai syksyn aikana (2018e ennen tulosvaroitusta: liikevaihdon kasvu 10 %, liikevoiton kasvu 25 %).
  • Teimme kuluvan vuoden ennusteisiimme tulosvaroituksen jälkeen vain marginaalista hienosäätöä. Odotamme Rautelta tänä vuonna 165 MEUR:n liikevaihtoa ja 14,1 MEUR:n liikevoittoa. Tuloskasvua ajaa liikevaihdon kasvu, joka valuu vivulla läpi tietyiltä osin melko kiinteällä kulurakenteella operoivan Rauten tulokseen. Rauten ensi vuoden ennusteitamme nostimme liikevaihtotasolla 3 % 148 MEUR:oon ja liikevoiton osalta 5 % 12,2 MEUR:oon. Ensi vuoden ennustenostojen taustalla olivat tulosvaroituksessa annetut positiivissävytteiset markkinakommentit, joiden perusteella arvioimme, että Rauten laitteiden ja palveluiden kysyntä ja lähiaikojen kysyntänäkymät ovat pysyneet alkuvuoden erinomaisella tasolla eikä globaalilla kauppatilanteella vaikuta olleen vieläkään vaikutusta Rauten asiakkaiden tuotteiden kysyntään ja investointihalukkuuteen. Merkittävin riski ennusteiden kannalta on mielestämme talouden ja investointien jäähtyminen melko pitkään jatkuneen suotuisan jakson jälkeen, kun taas loppuvuoden osalta Teknologiateollisuuden ylityökiellon laajeneminen lakoiksi H2:n aikana olisi Rautelle tällä hetkellä todennäköisesti varsin ongelmallista.
  • Vaikka Rautella on selkeitä vahvuuksia sijoituskohteena (kilpailuetu ja markkina-asema), on yhtiö hinnoiteltu markkinoilla tyypillisesti melko matalilla kertoimilla. Tämä johtuu arviomme mukaan etenkin yhtiön liiketoiminnan voimakkaasta syklisyydestä ja jossain määrin myös omistusrakenteesta ja pienestä koosta. Rauten ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 12x ja 14x, kun taas yhtiön vahvan taseen paremmin huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat 7x ja 8x. Kertoimet ovat karkeasti yhtiön 5 vuoden mediaanien tasoilla, mitä pidämme jo melko neutraalina nykyisessä syklisesti erinomaisessa vaiheessa. Myös Rauten tasepohjainen P/B-luku on ennätyskorkealla tasolla 3x (vrt. 2013-6/2018 LTM keskimääräinen oman pääoman tuotto 17 %), mikä kuvaa mielestämme parhaiten ennusteisiin leivottujen odotusten kovaa vaatimustasoa ja odotusten luomia ennusteriskejä. Siten Rauten tuotto/riski-profiili puoltaa mielestämme jo lisäostojen lopettamista toistaiseksi. Yhtiön 4-5 %:iin nousevien lähivuosien osinkotuottojen ja yhä suotuisien näkymien takia osakkeelle ei kuitenkaan ole negatiivisia lyhyen ajan ajureita.