Scanfil-päivitys - arvo on hintaa korkeampi

Analyytikon kommentti

Tarkistamme Scanfilin tavoitehintamme nousseita tuottovaatimuksia ja lieviä negatiivisia ennustetarkastuksia heijastellen 4,50 euroon (aik. 4,80 euroa). Suosituksemme nostamme osta-tasolle (aik. lisää). Mielestämme osakkeeseen on hinnoiteltu nyt hyvin negatiivinen skenaario ja arvioimme arvostuksen (2018e-2019e: P/E 8x) normalisoituvan, kun Scanfil osoittaa, että odotuksissa oleva makrotalouden kasvun hidastuminen ei käännä yhtiön tulosta selvälle laskukäyrälle. Tuore laaja raportti Scanfilista on luettavissa täältä.

  • Scanfil on elektroniikkaan, mekaniikkaan ja järjestelmien integrointiin yhdeksi tuotekokonaisuudeksi keskittynyt sopimusvalmistaja. Scanfilin liiketoiminnasta 80 % on teollisuuselektroniikan puolella ja 20 % tietoliikennesektorilla. Yhtiön liikevaihdosta 70 % tulee Euroopan ja 20 % Aasian tehtailta. Asiakkailleen Scanfil antaa mahdollisuuden ulkoistaa valmistustyö ja keskittyä ydinliiketoimintoihinsa, mikä luo asiakkaille joustoa kulurakenteisiin ja tehostaa pääomien käyttöä. Yhtiö on mielestämme asemoitunut markkinoille hyvin, sillä Scanfil operoi pääosin teollisuuselektroniikassa, jossa pienet tuotantoerät ja lyhyet toimitusajat mahdollistavat pienemmille yhtiöille kannattavan toiminnan kroonisesti kireästä kilpailusta huolimatta. Scanfilin vahvuuksia kilpailussa ovat mielestämme kattava ja kulutehokas toimintamalli, pitkä kokemus sopimusvalmistuksesta sekä tuotannon nopeus ja joustavuus. Yhtiöllä on myös vahva taloudellinen track-record, mikä kuvaa Scanfilin strategian toimivuutta pitkällä aikavälillä. Scanflin merkittävimpinä riskeinä pidämme riippuvuutta avainasiakkaista, yleistalouden odotuksia voimakkaampaa sakkausta ja rajallista hinnoitteluvoimaa.
  • Scanfilin relevantti markkina kasvaa arviomme mukaan noin 3-6 % vuodessa pitkällä aikavälillä, mitä ajaa BKT:n kasvun myötä kasvava elektroniikkamarkkina ja yhä jatkuva teollisuuden tuotannon ulkoistamisasteen nousu. Toimiala on erittäin pirstaloitunut, minkä ansiosta Scanfililla on hyvä epäorgaaninen kasvualusta ja yritysostot ovat arviomme mukaan olennainen osa historiallisesti yritysostovetoisesti laajentuneen Scanfilin kasvustrategiaa myös jatkossa. Pidämme tätä järkevänä, sillä epäorgaaninen kasvu on usein orgaanista kasvua nopeampi ja vähäriskisempi (esim. asiakasriskien tasaus) kasvustrategia toimialalla. Pidämme yritysosto-optiota sijoittajien kannalta positiivisena, sillä historiallisesti kärsivällisesti omistaja-arvoa vaalinut Scanfil on onnistunut kaupoissa, eikä yhtiö näytä olevan valmis venyttämään ostokohteiden arvostuskertoimia yli kipurajojen. Tuloksen orgaanista kasvupotentiaalia rajaavat lähivuosina hidastuva talous ja tänä vuonna saavutettu vahva marginaalitaso. Odotamme kuitenkin Scanfilin tuloksen pysyvän lievässä kasvussa ja jäävän lievästi 600 MEUR:ssa olevasta vuoden 2020 liikevaihtotavoitteesta, mutta saavuttavan saman vuoden 7 %:n liikevoittomarginaalitavoitteen.
  • Scanfilin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 8x, kun vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 5x. Kertoimet ovat selvästi keskipitkän ajan mediaanien ja mielestämme yhtiölle hyväksyttävien tasojen alapuolella. Siten kertoimissa on jo tuntuvaa turvamarginaalia makroriskien nousua vastaan. Scanfil hinnoitellaan tulospohjaisesti 10-25 %:n alennuksella verrokkiryhmään nähden, vaikka asemoitumisensa ja vahvan track-recordinsa myötä yhtiö ansaitsisi mielestämme lievän preemion. Kertoimien normalisoitumispotentiaali, lievä tuloskasvu ja noin 4 %:n kasvava osinkotuotto nostavat mielestämme osakkeen lyhyen ajan vuosituotto-odotuksen noin 20 %:iin. Kertoimien arvioimme normalisoituvan, kun yhtiö osoittaa markkinoille nykyisen liikevaihtonsa ja tuloksen tasojen kestävän makrotalouden hidastumisen.