Sievi Capital -päivitys - makrokuvan heikentyminen painaa syklisiä omistuksia

Analyytikon kommentti

Olemme laskeneet sijoitusyhtiö Sievi Capitalin tavoitehinnan 1,25 euroon (aik. 1,35 euroa) ja toistamme yhtiön vähennä-suosituksen. Tavoitehinnan lasku heijastelee syklisten omistusten arvostustasoissa tapahtunutta laskua. Myös iLOQ:in mahdollisen listautumisen suhteen tilanne näyttää heikommalta sijoittajien riskipreemioiden kohottua. Emme näe vielä kiirettä ostoksille, sillä osake on rajusta kurssilaskusta huolimatta mielestämme vasta saavuttanut neutraalin hinnoittelun.

  • Näemme taloustilanteen heikentymisen heijastuvan erityisesti maanrakennuskoneita maahantuovan KH-Koneet Groupin sekä käytettyjä kuorma-autoja myyvän Suvanto Trucksin näkymiin. Olemme laskeneet Suvanto Trucksille käyttämämme arvostuskertoimen 2018 EV/EBIT 7x (aik. 8x) ja muutoksen myötä omistuksen arvo on laskenut 9,7 MEUR:oon (aik. 10,6 MEUR). KH-Koneet Groupin arvostuskertoimen laskimme 2018e EV/EBITDA 5,5x (aik. 6x) ja omistuksen arvo on laskenut 11,8 MEUR:oon (aik. 13,2 MEUR). Myös yhtiöiden verrokkiryhmien arvostustasot ovat laskeneet vastaavasti.
  • Myös iLOQ on osittain suhdanneherkkä, sillä sen loppuasiakkaisiin kuuluu myös rakennusteollisuuden toimijoita ja myös lukkovalmistajista koostuvan verrokkiryhmämme arvostuskertoimet ovat kokeneet selvän laskun. Olemmekin alentaneet iLOQ:lle käyttämäämme arvostushaarukkaa 2018e EV/EBITDA 12x-13x (aik. 13x). Omistuksen arvo on nyt 37,6 MEUR (aik. 39 MEUR). Markkinan heikentyminen voi myös varjostaa iLOQ:sta suunniteltua irtaantumista, sillä epävarmuuden jatkuessa iLOQ:in listautuminen tulee aikaisempaa haastavammaksi. Vaikka laadukkaan yhtiön listautuminen voidaan toteuttaa käytännössä missä tahansa markkinatilanteessa, omistajien kannalta optimaalinen irtaantuminen vaikuttaa tällä hetkellä aiempaa epätodennäköisemmältä. Indoor Groupin valuaation olemme pitäneet ennallaan 31,2 MEUR:ssa, sillä huonekalukauppa on suhteellisen defensiivistä liiketoimintaa ja verrokkiryhmän arvostuksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Kommentoimme hiljattain Indoor Groupin tilannetta täällä.
  • Omistusten arvonmääritykset perustuvat vuoden 2018e tulosennusteisiimme ja niiden käyttö on mielestämme perusteltua näkyvyyden ollessa heikko talousympäristön kehitykseen ensi vuoden osalta. Nykyennusteemme odottavat kaikille omistuksille vuoden 2019 osalta vielä tuloskasvua, mutta näemme ennusteissa laskupainetta makrokuvan heikennyttyä. Palaamme ennustemuutoksiin tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä, kunhan 2018 luvut ovat tiedossa. Ennustamme Sievi Capitalin jakavan tilikaudelta osinkoa 0,03 euroa. Tämä antaa osakkeelle 2,4 %:n osinkotuoton, jonka emme näe antavan osakkeelle itsessään vielä tukea.
  • Yhtiö päivitti taseen substanssia käypään arvoon (1,09 euroa) viimeksi Q3:n yhteydessä. Konservatiivisesti arvotettu tasesubstanssi alkaa olla jo lähellä nykyistä kurssitasoa tarjoten osakkeelle mielestämme jonkinlaisen tukitason. Pidämme kuitenkin mahdollisena, että yhtiö joutuu tilinpäätöksen yhteydessä alentamaan tasesubstanssiaan, jos talousympäristön heikentyminen jatkuu. Päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on 72,4 MEUR (aik. 77,8 MEUR) tai 1,25 euroa (aik. 1,35 euroa) per osake. Nykykurssi on linjassa osien summan indikoiman arvostuksen kanssa. Tarkemmat salkkuyhtiökohtaiset analyysit ovat nähtävillä seurannan aloitus -raportistamme täältä.