SRV-päivitys - REDIn vaikeudet varjostavat edelleen yhtiön näkymiä

Analyytikon kommentti

Laskemme SRV:n tavoitehinnan 2,6 euroon (aik. 3,0) ja suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) yhtiön antaman tulosvaroituksen myötä. SRV on kärsinyt kustannuspaineista ja REDI-kauppakeskuksen projektihaasteet painavat yhtiön tuloksen kuluvana vuonna tappiolliseksi. Vaikka näkemyksemme mukaan lähivuosille ennustetun tulosparannuksen ajurit ovat säilyneet pääosin ennallaan, on näkyvyys yhtiön tuloskehitykseen yhä heikko. Osakkeen tulospohjainen arvostus on tuloskäänteen toteutuessa maltillinen, mutta heikon näkyvyyden vuoksi siihen nojaaminen on yhä haastavaa. Osaketta tukee oman pääoman kirja-arvo, kauppakeskusten tuottojen kasvu sekä matala volyymipohjainen arvostus.

  • SRV antoi perjantaina tulosvaroituksen. Yhtiö odottaa nyt operatiivisen liikevoiton olevan tänä vuonna tappiollinen, kun vuonna 2017 yhtiö ylsi 27 MEUR:oon (EBIT-%: 2,4 %). Olimme ennusteissamme odottaneet noin 6,5 MEUR:n operatiivista liikevoittoa (oik EBIT-%: 0,7 %), joten tulosvaroitus oli selkeä pettymys tämän vuoden mataliin odotuksiin nähden. Tulosvaroituksen syynä oli jälleen REDIn rakennusurakka. Yhtiö kertoi jo alkuvuonna REDIn aiheuttaneen noin 20 MEUR:n tappiot, mutta päivitetyn tiedon mukaan urakan tappiot muodostuvat entistä mittavammiksi. Viimeisien kuukausien aikana töitä on ilmeisesti jouduttu tekemään yötä päivää, jotta aikataulu saadaan kiinni. Lopulliset kustannukset hankkeesta tarkentuvat edelleen, mutta loppuvuodesta, taloudellisen loppuselvityksen aikaan, REDI-urakan tulosvaikutus pitäisi olla lopullisesti selvillä. Odotimme, että yhtiö olisi pystynyt laskemaan vaikutuksen pääosin jo Q2-katsauksen julkistuksen aikaan, mutta yllätykset jatkuvat.
  • Tulosvaroitus heikensi jo entisestään matalia ennusteitamme 2018 tuloksen suhteen selvästi, kun lisäsimme REDI-urakasta koituvia kustannuksia loppuvuodelle noin 15 MEUR ja tarkensimme valuuttakursseihin liittyviä tulosennusteita viime viikkojen voimakkaan ruplan heikentymisen jälkeen. Ennusteemme vuodelle 2019 laskivat noin 4-6 %, kun huomioimme jälleen lisää kustannuspaineiden vaikutuksia rakentamisen kannattavuuteen ja REDIn viimeisten lisätöiden kustannuksia. REDIn kauppakeskuksen loppuvaiheen kirikustannukset ja ruplan ei-kassavirtavaikutteiset muutokset laskevat 2018 liikevoiton 16,8 MEUR:n tappiolle (aik. -1,7 MEUR). Ennustamme nyt vuodelle 2019 45,2 MEUR:n liikevoittoa (aik. 46,9 MEUR). Heikosti sujuneen Q2:n ja REDIn mahdollisten loppuvuoden lisäyllätysten takia epävarmuutemme lähivuosien tuloskehitystä kohtaan nousi, mutta odotamme edelleen yhtiön ongelmien olevan pitkälti riippuvaisia yhdestä liian kunnianhimoisesta projektista, jonka hallinnassa epäonnistuttiin hyvin pahasti. Odotamme yhtiön myös mahdollisesti antavan loppuvuoden aikana selkeämmän ohjeistuksen vuodelle 2019, sillä markkinoiden on tällä menolla muuten vaikea uskoa tuloskäänteeseen. Ensi vuodelle ennustamaamme vahvaa tuloskasvua ajaa omaperusteisten asuntojen lisääntyvät valmistumiset, REDIn kustannusrasitteen selkeä vähentyminen, kauppakeskusten vuokratulovirtojen kasvu ja tilauskannan hyvä taso.
  • Vuoden 2018 tulospohjainen arvostus menee ennustemuutostemme myötä negatiiviseksi (EV/EBIT oik. neg, oik. P/E neg.), mutta ne eivät ole yhtiön arvolle mielestämme enää oleellisia. Vuoden 2018 tulosta voi nostaa vielä Pearl Plazan mahdollinen myynti, mutta emme usko kohteen tuottavan SRV:lle niin merkittävää myyntivoittoa, että se muuttaisi oleellisesti arvostuskertoimia. Vuosien 2019-2020 ennusteilla tulospohjainen arvostus on maltillisella tasolla (FY’19-20e EV/EBIT oik. 9-11x, oik. P/E 5-6x). Osakkeen arvo alittaa selvällä marginaalilla (noin 25 %) oman pääoman hybridilainasta oikaistun kirja-arvon ja osien summan, mutta kasvaneen epävarmuuden myötä emme näe osakkeessa toistaiseksi nousuvaraa. Kokonaisuutena osakkeeseen on jo ladattu paljon negatiivista, mutta korostamme osakkeeseen liittyviä isojen projektien ja suhdannevaiheen aiheuttamia riskejä, jotka ovat tänä vuonna realisoituneet täydellä voimalla.