Stora Enso allekirjoitti sitovan sopimuksen Bergvik Skogin uudelleenjärjestelystä

Analyytikon kommentti

Stora Enso tiedotti perjantaina, että ruotsalaisen metsäyhtiön Bergvik Skog AB:n osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet sitovan sopimuksen koskien yhtiön aiemmin ilmoitettua rakenteellista muutosta. Tämän sopimuksen puitteissa osapuolet pyrkivät saamaan liiketoimen päätökseen H1’19:n aikana. Uudelleenjärjestelyn myötä Stora Enson metsäomaisuus Ruotsissa kasvaa 1,4 miljoonaan hehtaariin, josta 1,15 miljoonaa hehtaaria on tuottavaa metsämaata.

Bergvik Skogin metsävarat Ruotsissa omistavat sen tytäryhtiöt Bergvik Väst AB (noin 83 %) ja Bergvik Öst AB (noin 17 %). Uudelleenjärjestelyn seurauksena Stora Enso muuntaa nykyisen 49,8 %:n osuutensa Bergvik Skogista metsävarojen suoraan omistukseen, joka kattaa 69,8 % Bergvik Västin metsäomaisuuden arvosta. Kun uudelleenjärjestelyn kaikki vaiheet on saatu päätökseen H1’19:n aikana, Stora Enson Ruotsin metsäomaisuutta hallinnoi yhtiön täysin omistama tytäryhtiö, joka konsolidoidaan rivi riviltä Stora Enson tulokseen (nyt Bergvik Skog on raportoitu Stora Enson osakkuusyhtiönä). Bergvik Skogin uudelleenjärjestely aiheuttaa noin 200 MEUR:n negatiivisen kassavaikutuksen. Stora Enson korolliset velat kasvavat noin 800 MEUR. Nettovelan ja käyttökatteen suhde (Q3’18: 1,1x) nousee noin 0,5-yksikköä, kun uudelleenjärjestelyn vaiheet on saatu päätökseen. Stora Enson sijoitettu pääoma kasvaa noin miljardi euroa, minkä seurauksena sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) laskee noin yhden prosenttiyksikön verran.

Sitova sopimus oli linjassa yhtiön aiemmin tiedottaman aiesopimuksen kanssa ja odotuksissamme oli järjestelyn varmistuminen H1’19:n aikana. Suhtaudumme järjestelyyn neutraalisti. Metsän omistaminen sitoo pääomia matalasti tuottaviin omaisuuseriin, mutta Stora Enso saa kaupan myötä turvattua liiketoiminnalleen kriittistä puunhankintaa ja mahdollisesti myös tehostettua metsänhoitoa sekä puuvarojen käyttöä. Taserakenteensa puolesta Stora Ensolla on hyvin varaa investointiin.