Suomen Hoivatilat -päivitys - arvostustaso on laskenut historiallisen matalaksi

Analyytikon kommentti
Inderes

Toistamme Suomen Hoivatilojen aikaisemman 9,10 euron tavoitehintamme, mutta nostamme suosituksemme tasolle osta (aik. lisää) osakkeen kurssilaskun laskettua arvostustason matalaksi. Hoivatilojen osake hinnoitellaan tällä hetkellä alle 2019 nettovarallisuuden tason ja markkinat käytännössä hinnoittelevat yhtiön kasvun pysähtyvän, mikä ei mielestämme ole perusteltua, sillä odotamme kasvun jatkuvan vahvana myös lähivuodet. Positiivista näkemystämme tukevat yhtiön defensiivisyys ja mielestämme matala riskiprofiili.

  • Hoivatilat julkaisi viime viikolla uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2021, joiden mukaan se tavoittelee keskimäärin 30 %:n liikevaihdon kasvua vuodet 2019-2021. Tavoitteet olivat lähellä aikaisempia 2019-2020 tavoitteita, mutta olennainen muutos oli omavaraisuusasteen pitäminen nyt keskimäärin vähintään 30 %:n tasolla (aik. vähintään 35 %). Tämä aavistuksen suurempi velkavipu mahdollistaa aikaisempaa korkeamman kasvun ja olemme sen myötä nostaneet 2020-2021 kasvuennusteitamme ylöspäin. Emme enää odota kasvun hiipuvan vuonna 2020, vaan yhtiö pystyy ennusteessamme rakennuttamaan noin 100 MEUR:n edestä hoivakiinteistöhankkeita vuosina 2020 ja 2021 (aik. ennusteet 50 MEUR ja 30 MEUR). Vastaavasti nostimme kuitenkin myös rahoituskuluja ja kiinteää kulurakennetta koskevia ennusteitamme. Kokonaisuutena ennustemuutoksilla ei ollut vaikutusta näkemykseemme Hoivatilojen osakkeen käyvästä arvosta.
  • Hoivatilojen hankekanta oli syyskuun lopussa 120,5 MEUR. Tämän hankekannan myötä yhtiön 2019 ennustamamme kasvu on käytännössä jo lähes varma ja 2019 lopun osakekohtainen nettovarallisuus tulee arviomme mukaan kasvamaan noin 7,9 euroon per osake (Q3’18: 6,41 euroa). Tähän kasvuun liittyvä riski on mielestämme matala, koska kaikki hankkeet on jo vuokrattu pitkäaikaisilla sitovilla vuokrasopimuksilla ja 100 %:n vuokrausasteella. Olemme myös luottavaisia yhtiön pystyvän yltämään 2020-2021 kasvuennusteisiimme hoivakiinteistömarkkinan vahvojen kysyntäajureiden sekä yhtiön viime vuosien erinomaisen track-recordin ansiosta. Ennustamme yhtiön yltävän noin 11 %:n vuotuiseen kokonaistuottoon vuosina 2020-2021. Ennusteemme eivät sisällä Ruotsiin laajentumista, koska yhtiö ei ole myynyt vielä yhtäkään hanketta Ruotsiin ja tämän markkinan potentiaali yhtiölle on tällä hetkellä epävarma. Näemme Ruotsiin laajentumisen sijoittajien kannalta lähinnä optiona.
  • Hoivatilojen osakekurssi on laskenut noin 11 % edellisestä päivityksestämme ja osake arvostetaan tällä hetkellä lähelle 2018 nettovarallisuuden tasoa ja noin 6 % alle ennustamamme 2019 lopun nettovarallisuuden. Nykyinen arvostustaso käytännössä hinnoittelee yhtiön kasvun pysähtyvän, mikä ei mielestämme ole todennäköistä ja tilanne tarjoaa mielestämme ostopaikan osakkeeseen. Ennustamallamme pääoman tuotolla (2020-2021e kokonaistuotto 11 % vuosittain) pidämme osakkeen hinnoittelua yli nettovarallisuuden täysin perusteltuna ja näkemyksemme mukaan osakkeen käypä arvo on 9,10 euroa. Heikon kurssikehityksen takana ovat arviomme mukaan olleet erityisesti vanhan pääomistajan Partneran ja sisäpiirin viimeaikaiset osakemyynnit eikä yhtiön liiketoiminnan kehitys tai näkymien heikentyminen. Hoivatilojen kiinteistöjen loppukysyntä ei ole juurikaan riippuvaista yleistaloudellisesta suhdanteesta ja mielestämme yhtiön riskiprofiili on matala, mikä edelleen tukee positiivista näkemystämme. Merkittävät arvostukseen liittyvät lyhyen aikavälin riskit ovat näkemyksemme mukaan rakennuttamisen kilpailun mahdollinen kiristyminen sekä yhtiön kansainvälistymisen onnistuminen. Pidämme myös mahdollisena, että yhtiö tulee keräämään lisää omaa pääomaa vuonna 2019 tulevan kasvunsa varmistamiseksi ja tämä voisi toteutuessaan hetkellisesti painaa osaketta.