Suominen aikoo nostaa hintoja koko tuoteportfoliossaan

Analyytikon kommentti

Suominen tiedotti eilen, että yhtiö aikoo nostaa tuotteidensa hintoja maailmanlaajuisesti 1.10.2018 alkaen. Hinnannousun määrä riippuu tuotteesta ja alueesta, mutta se koskee käytännössä kaikkia Suomisen kuitukankaita. Tämä laajamittainen hintojen nosto on Suomisen vastaus raaka-aineiden, rahtien ja muiden hyödykkeiden hintojen ennen kokemattomaan nousuun. Joidenkin hinnat ovat kohonneet jopa 40 % tämän vuoden aikana. Suominen on yhteydessä asiakkaisiinsa lisätietojen kertomiseksi niin pian kuin mahdollista.

Suominen on pyrkinyt kattamaan raaka-ainekustannusten nousua hinnankorotuksilla koko kuluvan vuoden, mutta toistaiseksi tulokset ovat jääneet rajallisiksi. Tästä syystä yhtiö joutui antamaan viime viikolla myös negatiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden liikevaihdostaan ja tuloksestaan. Pidämme yhtiön panostuksia hinnoitteluun välttämättöminä, sillä hinnoittelu on käytännössä ainut keino puolustaa marginaaleja viime kvartaalien kaltaisen voimakkaan kustannusinflaation aikana.

Korostamme kuitenkin, että hinnankorotusten läpimeno yhtiön tavoittelemassa mittakaavassa on epävarmaa, sillä asiakkaiden hyväksyntä hinnankorotuksille riippuu osin myös kilpailijoiden reaktioista (myös Suomisen kilpailijat ovat kärsineet marginaalipaineista). Erityisen vaikea tilanne on vauvanhoitotuotteissa ja WC:stä huuhdeltavissa kuitukankaissa (noin 50 % Suomisen portfoliosta), joissa on merkittävää ylikapasiteettia. Näissä segmenteissä merkittävien hinnankorotusten läpivienti on todennäköisesti vaikeaa ilman volyymitappioita, kun taas muissa tuotesegmenteissä Suomisen aseman ovat jossain määrin paremmat. Yhtiön eilisellä tiedotteella ei toistaiseksi ole vaikutusta Suomisen lähiaikojen tulosennusteisiimme tai näkemykseemme yhtiöstä.