Suosittelemme Amer Sportsin omistajia tarttumaan 40,0 euron käteisostotarjoukseen

Analyytikon kommentti

Amer Sportsin ympärillä lähes kaksi kuukautta pyörineet ostohuhut saivat perjantaina vahvistuksen, kun kiinalaisen ANTA Sportsin johtama ostajakonsortio julkisti vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen (40,0 euroa per osake) kaikista Amer Sportsin osakkeista. Tarkistamme suosituksemme ostotarjouksesta johtuvasta poikkeustilanteesta pidä-tasolle (aik. lisää) ja toistamme 40,0 euron tavoitehintamme.

Amer tiedotti perjantaina, että Mascot Bidco Oy julkisti vapaaehtoisen Amerin hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amerin osakkeista. Mascot Bidco Oy on Suomeen perustettu holdingyhtiö, jonka taustalta löytyvät kiinalainen ANTA Sports, aasialainen pääomasijoitusyhtiö FountainVest Partners, kiinalainen IT-yhtiö Tencent ja kanadalaisen Lululemon Athletican perustaja Chip Wilson. Ostotarjouksen käteisvastike on 40,0 euroa per osake, mikä arvostaa Amerin osakekannan 4,6 miljardiin euroon.

Ostotarjouksen pääkohdat vastasivat niitä tietoja ja huhuja, joita yrityskaupasta on ollut ilmoilla jo syyskuusta lähtien. Tästä syystä perjantain kurssireaktio jäi myös melko vaisuksi (+9 %), sillä osake oli ehtinyt reagoida yrityskaupasta liikkuviin huhuihin jo ennen virallisen ostotarjouksen julkistamista. Ostotarjous oli hyvin ystävällismielinen, sillä ostajakonsortio suunnittelee Amerin pääkonttorin pysyvän Helsingissä ja Amerin nykyisen operatiivisen johdon suunnitellaan jatkavan strategian toteuttamista itsenäisesti ANTA Sportsista erillisellä hallituksella. Ostajakonsortion tavoitteena on vauhdittaa Amerin laadukkaiden urheilubrändien kasvua, tarjota merkittäviä pääomia tuotekehityksen ja kilpailuaseman parantamiseen sekä pääsyn ANTA Sportsin jakelu- ja hankintaverkostoon siten, että yhtiön on mahdollista kiihdyttää liiketoimintojensa laajenemista Kiinassa.

Tarjousvastike (40,0 euroa per osake) oli sama, minkä Amer syyskuussa vahvisti olleen ANTA Sportsin ja FountainVest Partnersin kanssa käytyjen keskustelujen alustava sitomaton hintaindikaatio. Tarjoushinta edustaa 39 %:n preemiota verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin 10.9.2018 (päivää ennen kuin Amer Sports vahvisti vastaanottaneensa ANTA Sportsin ja FountainVestin sitomattoman ja alustavan kiinnostuksenosoituksen) sekä 43 %:n preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen keskikurssiin 3 kk aikana ennen 10.9.2018. Amer Sportsin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Myös Amer Sportsin suurimmat osakkeenomistajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.

Pidämme ostotarjouksen hintaa Amer Sportsin omistajien kannalta erittäin hyvänä ja suosittelemme omistajia tarttumaan tarjoukseen. Amer Sportsin osakkeen arvostus 40,0 euron tarjoushinnalla tarkoittaa vuosien 2018 ja 2019 ennusteidemme mukaan P/E-lukuja 30x ja 26x ja EV/EBITDA-kertoimia 17x ja 16x. Ostotarjouksen mukaiset tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat selvästi Amer Sportsin osakkeen historiallisen tason yläpuolella sekä noin 15-25 % käyttämämme verrokkiryhmän yläpuolella. Osakkeen arvostus nousee tarjoushinnalla mielestämme jo niin haastavalle tasolle, että Amer Sportsilta voisi kestää vuosia päästä näille kurssitasoille oman operatiivisen toiminnan tuloksena.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 20.12.2018 ja kestävän noin 10 viikkoa. Ostotarjous on harvinaisen pitkä ja arvioimme sen johtuvan transaktion moniulotteisuudesta, suuresta kokoluokasta ja Amerin hajautuneesta omistuksesta. Amer arvioi ostotarjouksen toteutuvan viimeistään Q2’19 aikana. Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyy vielä epävarmuutta, sillä toteuttaminen on ehdollinen mm. sille, että tarjouksentekijä saa hyväksynnän omistajilta, jotka omistavat yli 90 % Amerin kaikista osakkeista ja myös kaikki tarjouksen toteuttamiseen tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta.