Suosittelemme Pöyryn omistajia hyväksymään 10,2 euron käteisostotarjouksen

Analyytikon kommentti

ÅF ja Pöyry tiedottivat eilen maanantaina solmineensa sopimuksen yhtiöiden yhdistämiseksi muodostaakseen johtavan eurooppalaisen konsultointi- ja suunnitteluyrityksen. Suosittelemme sijoittajia hyväksymään ÅF:n 10,20 euroa/osake käteisostotarjouksen Pöyrystä, mikä antaa Pöyryn arvoksi noin 611 MEUR. Tarkistamme suosituksemme ostotarjouksesta johtuvasta poikkeustilanteesta johtuen pidä-tasolle (aik. lisää) ja nostamme tavoitehintamme ostotarjouksen tasolle 10,20 euroon (aik. 8,40 euroa).

  • Pidämme ostotarjouksen hintaa Pöyryn osakkeenomistajien kannalta erittäin hyvänä ja suosittelemme omistajia tarttumaan tarjoukseen. Vuoden 2019 ennusteilla Pöyryn P/E on ostotarjoushinnalla noin 17-18x ja EV/EBITDA noin 10x. Ostotarjouksen mukaiset arvostuskertoimet ovat Pöyrylle mielestämme erittäin korkeita erityisesti nykyisessä varsin epävarmassa markkinatilanteessa sekä noin 10-40 % käyttämämme kansainvälisen verrokkiryhmän yläpuolella (ryhmän mediaani 2019e P/E on noin 12-13x). Myös osakemarkkinoiden reaktiot sopimukseen vahvistivat, että kauppahintaa pidetään korkeana. ÅF:n osake laski eilen 6,8 % yhdistymisen mielestämme vahvasta teollisesta logiikasta huolimatta. Pöyryn osakekurssi nousi eilen lähelle ostotarjouksen indikoimaa tasoa, mikä kertoo luottamuksesta kaupan suunniteltuun toteutumiseen. Ostotarjous sisälsi lähes 46 %:n preemion tarjousta edeltäneeseen päätöskurssiin.
  • Yhdistymisen taustalla näemme merkittäviä teollisia synergioita, koska ÅF:n ja Pöyryn liiketoiminnat tukevat ja täydentävät mielestämme erittäin hyvin toisiaan. Pöyryn vahvuusalueisiin kuuluvat erityisesti metsä- ja energiateollisuus, joissa ÅF:n asema on suhteellisesti heikompi. Energia on ollut ÅF:lle merkittävä liiketoiminta (11 % liikevaihdosta), ja erityisesti yhdessä yhtiöillä on sektorilla vahva kokonaistarjonta. Toisaalta Pöyryn pitkälti paikallinen infra-liiketoiminnan kilpailuetu on mielestämme ollut heikko, kun taas ÅF on erittäin vahva sektorilla (41 % liikevaihdosta) ja toimintamaat vahvistavat hyvin toisiaan. ÅF:llä ei esimerkiksi ole merkittävää infraliiketoimintaa Suomessa. Yhdistymisen jälkeen ÅF-Pöyryllä olisi merkittävästi tasapainoisempi ja laajempi liikevaihto- ja osaamispohja. Toimialalla on lisäksi suuruuden ekonomiaa, minkä takia se onkin voimakkaasti konsolidoituva. ÅF-Pöyry nousisi markkina-arvoltaan Swecon kokoluokkaan (noin 2 miljardia euroa) ja henkilöstömäärältään Pohjoismaiden suurimmaksi alan yhtiöksi. Pöyryn osuus syntyvän kokonaisuuden arvosta on noin 32 % eilisillä markkina-arvoilla. Itsenäisenä yhtiönä Pöyry on ollut potentiaalinen väliinputoaja toimialalla, sillä yhtiö on pieni globaaliksi toimijaksi.
  • Pidämme ostotarjouksen toteutumista erittäin todennäköisenä. Ostotarjous on ehdollinen mm. 90 %:n omistusosuuden sekä vaadittavien viranomaislupien saavuttamiselle. Korkea preemio tukee merkittävästi osakkeenomistajien hyväksyntää, emmekä odota ongelmia myöskään kilpailuviranomaisten suhteen. Pöyryn hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä ja yhtiön suurista omistajista jo noin 52,3 % on sitoutunut tarjoukseen, mikä antaa vahva pohjan. Lisäksi ÅF on jo hankkinut varman rahoituksen järjestelylle, vaikka yhtiö tekeekin myöhemmin kaksi osakeantia kauppaan liittyen. Yksi näistä on suunnattu anti Pöyryn suurimmille omistajille ja toinen merkintäoikeusanti osakkeenomistajille. Yhteensä anneilla kerätään noin neljä miljardia Ruotsin kruunua. ÅF julkistaa arviolta 19.12.2018 tarjousasiakirjan, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot ostotarjouksesta. Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 20.12.2018 ja päättyvän arviolta 31.1.2019. Periaatteessa myös kilpaileva ostotarjous on mahdollinen, mutta pidämme sitä erittäin epätodennäköisenä korkean hinnan ja yhtiöiden erittäin hyvän yhteensopivuuden takia.