Tecnotree päivitys - edessä diluution tie

Analyytikon kommentti

Toistamme Tecnotreen myy-suosituksen ja nostamme tavoitehintaamme 0,03 euroon (aik. 0,02 EUR). Tavoitehintamme heijastelee edelleen korkeaa riskitasoa sekä odotusta osakekannan diluution jatkumisesta yhtiön tarvitessa lisää rahoitusta. Yhtiö sai nostettua rahoitusta nyt 0,04 euron osakekohtaisella hinnalla. Pienestä 2,1 MEUR:n pääomaruiskeesta huolimatta Tecnotreen omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja osakkeen nousupotentiaali hautautuu yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon. Lisäksi sijoittajan on hyvä tiedostaa, että yhtiöön vihamielistä suhtautumista osoittanut Viking Acquisitions on nyt Tecnotreessä yli 20 MEUR:n velkoja sekä suuri omista. Emme pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana ja suosittelemme edelleen seuraamaan rahoituskriisin jatkumista katsomon puolelta.

  • Tecnotreen yhtiökokous hylkäsi eilen Viking Acquisitionsin tarjouksen ostaa yhtiön liiketoiminnot. Viking oli aiemmin hankkinut haltuunsa pääosan Tecnotreen veloista ja yrittänyt ostaa koko Tecnotreen osakekannan, mutta ostotarjous epäonnistui. Tämän jälkeen Viking yritti ajaa yhtiötä kesällä konkurssiin. Myöhemmin Viking tarjoutui ostamaan Tecnotreestä ulos sen liiketoiminnat, minkä vastineeksi Viking olisi luopunut velkasaatavistaan. Eilinen yhtiökokous hylkäsi tarjouksen. Prosessin lopputuloksena yhtiöön vihamielistä suhtautumista osoittanut Viking on saneerausohjelman päävelkojana ja noin 17 % omistajana yhtiössä vailla hallituspaikkaa. Yhtiön rahoittajien riitautuminen ei tarjoa kovin hedelmällistä pohjaa lähteä rakentamaan liiketoiminnalle kestävää käännettä. Viime viikolla Viking uhitteli jättämällä yhtiölle haastehakemuksen saneerausohjelman lisäjako-osuuteen liittyen. Pidämme hyvin mahdollisena, etteivät rahoittajien riidat pääty tähän.
  • Tecnotreen yhtiökokouksen tuloksena Fitroy-sijoitusyhtiön tarjous rahoittaa yhtiötä meni läpi. Yhtiön omistajat luopuivat 2,1 MEUR sijoitusta vastaan 29,9 % omistusosuudesta (0,04 EUR/osake) sekä hallituksen määräenemmistöstä. Kuten olimme varoittaneet, Tecnotreen vaikeassa tilanteessa rahoitusta ei ole tarjolla pienomistajille suotuisilla ehdoilla. Fitzroyllä on optio merkitä 2,9 MEUR:lla osakkeita lisää, jolloin sen omistus nousee noin 50 %:iin. Kokonaisuutena 5 MEUR:n rahoitus ei arviomme mukaan tarjoa kestävää ratkaisua yhtiön rahoituskriisin, mutta antaa lisää aikaa. Yhtiö saa taustalleen mahdollisesti vahvan rahoittajatahon, mutta nykytilanteessa on selvää, ettei lisää rahoitusta saada pienomistajille suotuisin ehdoin. Rahoitus antaa yhtiölle toivoa, mutta raju diluutio syö pienomistajilta osakkeen tuottopotentiaalin.
  • Rahoituskriisi ja omistajasotku ovat jäädyttäneet tämän vuoden aikana kahdesta pääasiakkaastaan riippuvaisen Tecnotreen ostoja (H1-liikevaihto -36 %). Rahoituksen saaminen voi rauhoittaa tilannetta, mutta yhtiön liiketoiminnan nykyisellä volyymillä Tecnotreen on vaikea tuottaa kassavirtaa, jolla saneerausohjelman maksut saataisiin tulevina vuosina hoidettua.
  • Omistajien on hyvä muistaa, että Tecnotreen tulee selvitä yli 20 MEUR:n maksuista saneerausohjelmassa sekä paikata noin 9 MEUR miinuksella oleva taseen oma pääoma, ennen kuin rahavirrat kääntyvät osakkeenomistajien suuntaan. Yhtiön nykyisellä arvostustasolla liiketoiminnan EV/Liikevaihto -kerroin (2018e) on noin 0,7x, mikä on korkea arvostus saneerauksessa olevan kriisiyhtiön liiketoiminnasta. Osakkeen nousupotentiaali nojaa siihen, että yhtiön liiketoiminta kääntyisi nopeaan nousuun. Tecnotreellä on arviomme mukaan kilpailukykyistä teknologiaa, mutta nykyisillä resursseilla yhtiön edellytykset sen kaupallistamiseen ovat rajalliset.