Teleste-päivitys - syklin taitetta odotellessa

Analyytikon kommentti

Toistamme Telesten lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme 6,3 euroon (aik. 7,0 euroa). Olemme julkaisseet Telestestä laajan yhtiöraportin, joka on luettavissa tästä linkistä. Telesten tuloskäänne on edennyt vuoden 2018 aikana hyvin, vaikka tilaajaverkkotuotteiden teknologiamurros on jarruttanut liikevaihtoa odotuksia enemmän. Yhtiöllä on hyvät lähtökohdat jatkaa tulosparannusta vuonna 2019 palveluliiketoiminnan käänteen sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilausnäkymien tukemana. Tilaajaverkkotuotteita rasittava teknologiasykli on myös kääntymässä suotuisaksi uuden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönoton myötä. Mielestämme vielä on kuitenkin liian aikaista arvioida, onnistuuko Teleste tilaajaverkkotuotteiden seuraavassa teknologiasyklissä yhtä hyvin kuin aiemmassa teknologiasukupolvessa. Tästä epävarmuudesta johtuen pysymme osakkeessa lisää-puolella, vaikka matala arvostus olisi syklin taittumisen valossa nyt houkutteleva.

  • Teleste on kaapelioperaattoreiden verkkolaitteiden valmistaja sekä operaattoreiden palvelutoimittaja. Lisäksi yhtiö tarjoaa videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille sekä raideliikenteeseen. Telesten eri liiketoimintojen ytimessä on videon ja datan käsittely, siirto sekä hallinta.
  • Tietoliikenneverkkojen 5G:n myötä voimistuva yhdentyminen sekä operaattoreiden konsolidoituminen painostaa myös eri verkkoteknologiota ja niiden toimittajia yhdistymään, mikä on Telesteä koskeva murros isossa kuvassa. Lisäksi kaapeliverkkojen teknologioissa siirtymä hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin on yksi Telesten markkinoiden historian suurimpia muutoksia. Nämä kaksi murrosta uudistavat kilpailukenttää luoden Telestelle sekä uhkia että mahdollisuuksia seuraavan 5 vuoden aikana. Telesten vahva markkina-asema ja osaaminen kaapeliverkkojen teknologioissa sekä Yhdysvaltojen markkinalle laajentuminen luovat perustaa kasvustrategian onnistumiselle. Potentiaali on houkutteleva, mutta vielä on aikaista arvioida yhtiön onnistumista teknologiamurroksessa. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liiketoimintaa nämä trendit eivät kosketa ja tällä alueella pitkän aikavälin markkinatrendit ovat Telestelle suotuisia.
  • Telesten vuosi 2018 on ollut selvä käänne parempaan (2018e EBIT-% 4,5 %) erittäin heikoksi jääneen vuoden 2017 jälkeen (oik. EBIT-% 1,1 %, raportoitu -3,2 %). Telesten palveluliiketoiminnan käänne etenee, mutta yhtiön täytyy vielä merkittävästi tehostaa toimintaansa, jotta palveluliiketoiminnan kannattavuus (2018e EBIT-%: 2,1 %) saadaan kestävästi paremmalle tasolle. VBS-segmentissä informaatioratkaisujen vahva tilauskanta tukee liikevaihtoa, mutta tilaajaverkkolaitteissa kaapelioperaattorit ovat vielä investoinneissaan odottavalla kannalla ennen uuden hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologian saapumista. Videovalvonnassa yhtiö investoi parhaillaan uuden sukupolven tilannekuvajärjestelmään, minkä osalta ensimmäisen referenssitilaus saatiin lokakuussa. Kokonaisuutena Telesten useat liiketoiminta-alueet tasaavat toisiaan ja tuloskäänne etenee, vaikka parannettavaa on vielä paljon.
  • Viimeisen vuoden aikana Telesten palveluliiketoiminnan käänne on edennyt, mutta tämä ei ole heijastunut positiivisesti osakkeen arvostuksessa. Mielestämme yleisesti heikentynyt markkinatilanne sekä Telesten tilaajaverkkolaitteiden sumuisena pysyneet kysyntänäkymät ovat painaneet osakkeen arvostusta. Odotamme Telesten liikevaihdon (2018e: 243 MEUR) kasvavan 3 % ja 4 % ja liikevoitto-%:n olevan 5,4 % ja 6,0 % vuosina 2019-2020. Telesten arvostuskertoimet (2019e P/E 10x ja EV/EBIT 7x) näyttävät ennusteillamme matalilta ensi vuoteen katsottaessa. Suurin epävarmuus ensi vuodessa liittyy tilaajaverkkotuotteiden kysyntänäkymiin, joilla on merkittävä vaikutus VBS-segmentin kannalta. Näemme osakkeessa nousuvaraa tuloskäänteen edetessä ja näkyvyyden asteittain parantuessa.