Telia myi Kcell-omistuksensa ja on nyt pääosin pois Euraasiasta

Analyytikon kommentti

Telia tiedotti keskiviikkona myyneensä suoran 24 %:n omistuksensa ja epäsuoran 51 %:n (yhdessä Finturin kanssa) omistuksensa Kcellista Kazakstanin tasavallan kontrolloimalle Kazakhtelecomille. Kauppojen velaton arvo on yhteensä 771 MUSD. Telia odottaa saavansa kaupat päätökseen vielä joulukuun aikana. Lisäksi yhtiö kertoi ostaneensa Turkcellin omistukset Finturista erillisessä transaktiossa, joka mahdollistaa paremmin kassan kotiuttamisen.

Tiedote Kcell-myynneistä on linjassa odotuksiimme ja yhtiön strategian kanssa. Kauppojen myötä Telia sai vihdoin myytyä loput merkittävät Euraasia omistukset ja pystyy jatkossa fokusoimaan paremmin strategisiin Pohjoismaisiin ja Baltian markkinoihin. Telialla on Euraasiassa jäljellä Moldovan toiminnot, jotka vastaavat 0,7 % ja 0,6 % liikevaihdosta ja käyttökatteesta.

Kcell-kauppojen arvostus vastaa 5x EV/käyttökate-kerrointa viimeisen 12 kuukauden käyttökatteella laskettuna. Arvostus on näkemyksemme mukaan neutraali, kun huomioidaan kehittyneempien matalariskisempien markkinoiden verrokkien 7,5 EV/käyttökatetaso. Telia odottaa kirjaavansa Kcell-kaupoista lopetettujen toimintojen nettotulokseen 1,1 miljardin kruunun voiton ennen 0,9 miljardin valuuttakurssitappiota. Kcellin myynnin odotetaan laskevan nettovelka/käyttökate-kerrointa noin 0,1x:lla. Huomioiden viime viikolla ilmoitettu Ucell-myynti säilyy nettovelka/käyttökate-suhde muuttumattomana.

Telia osti samalla Turkcellin 41,45 % Finturista. Telia maksaa Finturille 95 % Finturin omistamasta kassaosuudesta. Finturin kassan ollessa 6,1 miljardia maksaa Telia Finturille noin 2,4 miljardia kruunua. Näin ollen Telialle jää noin 3,7 miljardia kruunua Finturissa, joka tullaan jakamaan Telialle. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 alussa.

Pidämme julkistettuja transaktioita kokonaisuudessaan positiivisina, koska ne selkeyttävät selvästi Telian rakennetta, vapauttavat varoja ja mahdollistavat johdon paremman fokuksen strategisiin markkinoihin.