Vaisala-päivitys - kurssilaskun myötä arvostus on houkutteleva

Analyytikon kommentti

Nostamme Vaisalan suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) kurssilaskun seurauksena. Laskemme kuitenkin tavoitehinnan 18,0 euroon (aik. 19,0 euroa) markkinoiden epävarmuuden kasvun ja nousseiden tuottovaatimusten myötä. Vaisala kertoi eilen pienestä yritysostosta, joka on linjassa yhtiön yrityskauppalinjausten kanssa. Yhtiön operatiivisessa isossa kuvassa ei ole tapahtunut muutoksia. Lyhyellä aikavälillä epävarmuus on edelleen hieman koholla, mutta ennusteemme huomioivat tämän. Ensi vuonna odotamme kasvun tulevan pääasiassa yrityskauppojen ajamana ja pidempää aikaväliä tarkastellessa odotamme yhtiön historiallisen tasaisen positiivisen suorittamisen jatkuvan. Kurssilaskun (9 %) ja lievästi nousseiden ennusteidemme myötä osakkeen arvostus on muuttunut varovaisen houkuttelevaksi.

  • Vaisala kertoi eilen ostavansa suomalaisen nestemittauslaitteita valmistavan K-Patentsin ja laajentaa tuotevalikoimaansa kaasumittauksista nesteiden mittauksiin. Kauppa on mielestämme linjassa Vaisalan yrityskauppalinjausten kanssa, sillä yhtiö on pyrkinyt ostamaan valmista liiketoimintaa olemassa olevien liiketoimintojen rinnalle. K-Patentsin liikevaihto oli viime vuonna noin 11 MEUR tai noin 3 % Vaisalan liikevaihdosta ja arvioimme kannattavuuden olleen noin 12 %. Yhtiöt eivät julkistaneet kauppahintaa. Arvioimme arvostuksen kuitenkin olleen maltillinen johtuen, 1) niche osaamisesta ja matalasta määrästä potentiaalisia ostajia sekä 2) omistajien eläköitymisestä.
  • Vaisala arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan 340-360 MEUR ja liiketuloksen (EBIT) 30-36 MEUR. Kuluvan vuoden ennusteemme ovat ennallaan ja odotamme Vaisalan liikevaihdon olevan 349 MEUR ja liikevoiton 33 MEUR (oik. 39 MEUR). Ensi vuoden ohjeistusta ajatellen, Vaisala on perinteisesti ollut konservatiivinen ohjeistuksissaan. Q1’18-Q3’18 orgaaninen kasvu on ollut 4,4 %. Arviomme mukaan todellinen orgaaninen kasvu on kuitenkin ollut hieman hitaampaa johtuen IFRS-15 muutoksesta. Lyhyen aikavälin lievästä epävarmuudesta johtuen emme ennusta ensi vuodelle orgaanista kasvua. Ensi vuonna odotamme liikevaihdon kasvavan 9 % tai 31 MEUR (Leosphere-kauppa 19 MEUR ja K-Patents -kauppa 12 MEUR) 380 MEUR:oon ja liikevoiton olevan 43 MEUR.
  • Tarkastelemme Vaisalan arvostusta absoluuttisesti ja suhteellisesti. Olemme laskeneet Vaisalalle pitkän ajan hyväksyttävän 20x P/E-kertoimen historiallisten parametrien kautta. Markkinaepävarmuuden ja tuottovaateiden nousu kuittaa aikaisemmin soveltamamme 10 %:n preemion, jota käytämme nopeamman tuloskasvun liiketoiminnan painoarvon noususta. Vaisalan ensi vuoden P/E-kerroin on nyt 18x ja tavoitehintamme vastaa 20x-kerrointa. Hyväksymme Vaisalalle edelleen noin 15 %:n preemion verrokkeihin ja perustelemme tätä seuraavasti: 1) vakaa ja vahva historiallinen tuloskehitys, 2) laaja ja kilpailukykyinen tuote- sekä patenttiportfolio, 3) laajasti maantieteellisesti sekä toimialoittain hajautunut asiakaskunta ja 4) vahva tase. Suhteellisessa arvostuksessa EV-pohjaiset kertoimet huomioivat paremmin Vaisalan vahvan taseen ja yhtiön 2018-2019 EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 13x tai 9 % yli verrokkien. Näin ollen osake on näkemyksemme mukaan nyt maltillisesti hinnoiteltu sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Lisäksi Vaisala tarjoaa verrokkiryhmään nähden hyvää reilun 3 %:n osinkotuottoa.