Venator sulkee Porin tehtaansa

Analyytikon kommentti

Venator (entinen Huntsman) tiedotti keskiviikkona sulkevansa titaanidioksidia tuottavan tehtaansa Porissa. Porin tehtaan tuotanto ajetaan alas vuoteen 2021 mennessä ja osa sen tuotannosta siirretään muihin yksiköihin. Porin tehdas paloi pahasti tammikuussa 2017, minkä jälkeen se on ollut pitkään pois käytöstä ja tällä hetkellä se toimii noin 20 %:n käyttöasteella. Venator odottaa toteutettavien tuotannonsiirtojen palauttavan noin kolmasosan Porin tehtaan 125 000 tonnin kapasiteetista. Uudelleenrakennustöiden kustannukset ovat nousseet yhtiön mukaan yllättävän suuriksi ja tehtaan jälleenrakentaminen veisi aiempia odotuksia kauemmin.

Seuraamistamme yhtiöistä Kemira, Tikkurila ja Ahlstrom-Munksjön Decor-divisioona käyttävät titaanidioksidia tai sen valmistuksen sivutuotteita tuotannossaan. Yhtiöt ovat myös ainakin jossain vaiheessa olleet Huntsmanin/Venatorin asiakkaita. Porin tehtaan tulipalo, muutamat muut tuotantohäiriöt ja maailmantalouden kasvun kiihtyminen ajoivat titaanidioksidin hintoja selvästi ylöspäin viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta käsityksemme mukaan titaanidioksidin kysyntä ja tarjonta ovat Euroopassa nyt kohtuullisen hyvin tasapainossa, sillä muun muassa tuonti on kasvanut. Kesän aikana myös titaanidioksidin hintatasot näyttävät vakautuneen. Emme odota Venatorin toimien vaikuttavan olennaisesti enää markkinahintoihin, mutta toisaalta Porin tehtaan pysyvä sulkeminen voi pitää markkinatasapainon kireänä aiempia odotuksiamme pidempään.

Lyhyellä tähtäimellä H2:lla Kemira kärsii noin 1-2 MEUR:n kvartaalitason lisäkustannuksista suhteessa vertailukauteen, kun se joutuu hankkimaan raaka-ainetta muilta toimittajilta. Käsityksemme mukaan yhtiö odotti Venatorin päätöstä ennen kuin se teki pidempiaikaisia ratkaisuja tulevien raaka-aineiden toimittajien suhteen. Odotamme Kemiran löytävän korvaavan toimittajan kohtuullisessa ajassa eikä tiedotteella siten ole merkittävää vaikutusta yhtiöön.

Ahlstrom-Munksjöllä on arviomme mukaan useita titaanidioksidin toimittajia emmekä usko Venatorin päätöksen vaikeuttavan yhtiön titaanidioksidin hankintaan. Ahlstrom-Munksjön Decor-divisioonan (2017: osuus konsernin liikevaihdosta 17 % ja oikaistusta käyttökatteesta 12 %) kustannuksista titaanidioksidi kattaa noin 30 % ja yhtiö joutuu reagoimaan liiketoiminnassa titaanidioksidin hinnan nousuun käytännössä aina myyntihintojen korotuksella. Hinnan korotukset menevät parhaassakin tapauksessa läpi asiakkaille viiveellä, vaikka Decorin hinnoitteluvoima onkin etenkin Euroopassa kohtuullinen (sen sijaan vientivolyymejä yhtiö on menettänyt viime aikoina hintojen korotusten takia). Korkeana pysyvä titaanidioksidin hinta voisi vaikeuttaa jonkun verran Decor-liiketoiminnan edellytyksiä palauttaa viime vuonna vaatimattomalle tasolle 9 %:iin pudonnutta oikaistua käyttökatemarginaaliaan (2016: EBITDA-% 15 %).

Tikkurilan raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannukset ovat noin 55 % liikevaihdosta ja arvioimme titaanidioksidin olevan noin 20 % Tikkurilan kaikista raaka-ainekustannuksista. Porin tehdas oli Tikkurilalle ennen 2017 tapahtunutta tulipaloa merkittävä toimittaja. Yhtiö on saanut korvattua tulipalon jälkeen toimituksia Venatorin muilta tehtailta sekä muilta toimittajilta, mutta samalla se on vaatinut tuotteiden valmistusreseptien muuttamista. Tikkurilan kannattavuus on viimeisen puolentoista vuoden ajan kärsinyt osittain raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannusten noususta ja yhtiö on erikseen nostanut esille titaanidioksidin rajun hintojen nousun, jota ei olla saatu täysimääräisesti siirrettyä omien tuotteiden myyntihintoihin. Titaanidioksidin saanti on ollut viime aikoina kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta Venatorin tehtaan rakentamisen myötä markkinoille olisi tullut lisää kapasiteettia, mikä olisi helpottanut kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Tikkurila ei ollut rakentanut tulevaisuuden suunnitelmia sen varaan, että Porin tehdas rakennettaisiin uudelleen, mutta yhtiön kannalta tehtaan sulkemista voidaan pitää mollivoittoisena.